Najava 12. sjednice Općinskog vijeća

Najava 12. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/2
URBROJ: 2170-26-01-22-61


Malinska, 8. rujna 2022.


ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Na temelju članka 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), sazivam


12. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA


za četvrtak 15. rujna 2022. godine s početkom u 19 sati
u prostoru Općinske vijećnice u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22


sa sljedećim dnevnim redom:

– utvrđivanje kvoruma

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Općinskog Vijeća

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2022. godinu

3. Proračun 2022.

3.1. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
3.2. III. izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2022. godini
3.3. III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godinu
3.4. II. izmjene programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu

4. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica

5. Odluka o pokretanju postupka stavljanja van snage DPU Haludovo

6. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Malinska-Dubašnica

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska – Dubašnica za 2022. godinu

8. Odluka o davanju suglasnosti Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o. za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje prve dionice obale na glavnom lukobranu luke Malinska“

9. Odluka o dodjeli novčane nagrade za sportske uspjehe

10. Razno


 

Predsjednik:
Ivica Perišić, v.r.

 

Materijali za sjednicu:

Preuzmi (PDF)

 

DOSTAVITI:
1. Vijećnicima
2. Spis, ovdje

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA