I. Dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu

I. Dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je I. Dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br 15/22 , dana 19.05.2022., te stupa na snagu dana 27.05.2022.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Malinska – Dubašnica za 2022. možete vidjeti ovdje.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA