Najava 9. sjednice Općinskog vijeća

Najava 9. sjednice Općinskog vijeća

 


9. SJEDNICA

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

11. svibnja 2022. godine s početkom u 18 sati

u prostoru Općinske vijećnice u Malinskoj, Lina Bolmarčića 22


sa sljedećim dnevnim redom:

– utvrđivanje kvoruma

1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Vijeća

2. Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine Malinska-Dubašnica

3. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica

4. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o davanju u zakup javne površine

5. Odluka o ponudama prispjelim u postupku natječaja za zamjenu k.č. 8499 k.o. Malinska – Dubašnica

6. II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica

7. Odluka o namjeni i početnoj visini zakupnine poslovnih prostora oznake 7, 8, 9 i 12 u Trgovačkom centru Markat u Malinskoj

8. Zaključak o odobrenju za sklapanje upravnog ugovora

9. Razno (vijećnička pitanja)

Predsjednik:

Ivica Perišić, v.r.

 

Prilog:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA