Izrađena i predstavljena Brand i komunikacijska strategija outdoor ponude otoka Krka te novi logo

Izrađena i predstavljena Brand i komunikacijska strategija outdoor ponude otoka Krka te novi logo

Imajući viziju daljnjeg razvoja ponude i u sinergiji s gospodarstvom, a vodeći računa i o interesima i potrebama gostiju, kao i trendovima u turizmu te usklađujući se sa strateškim dokumentima, TZ otoka Krka u suradnji s turističkim zajednicama i jedinicama lokalnih samouprava krenula je u izradu strategije razvoja brenda outdoor ponude.

Udruženim sredstvima svih dionika lokalnih samouprava i turističkih zajednica, podržani od Ministarstva turizma i sporta, sredstvima fonda za udružene TZ, izrađena je “Brand i komunikacijska strategija outdoor ponude otoka Krka”.

Strategija je rađena u suradnji s agencijom Studio Conex d.o.o. iz Samobora, a nakon prezentacije direktorima ureda turističkih zajednica i članovima Turističkog vijeća TZ otoka Krka u rujnu 2021., ista je i usvojena od članova vijeća. U izradi strategiji su bili uključene uz jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice i veliki broj vanjskih suradnika i partnera s kojima Turistička zajednica otoka surađuje u outdooru.

Ovim vrijednim dokumentom prvo je analizirano postojeće stanje outdoor aktivnosti, a nakon detaljnih analiza strategija je obuhvatila strateške odrednice branda Krk outdoor kojima je glavni cilj izgraditi tržišni identitet i prepoznatljivost outdoor ponude otoka Krka.

Inputi na koje se daju odgovori su diverzifikacija turističkih proizvoda te razvoj novih proizvoda i programa usklađenih s interesima i potrebama gostiju i novim trendovima u turizmu i to upravo na otoku koji je lako dostupan, visoko razvijen i ekološki održiv.

Brand i komunikacijska strategija obuhvaća niz aktivnosti koja će se odvijati u fazama a obuhvaćaju edukaciju, izradu baze podataka, organizaciju internih manifestacija, definiranje suradnje s lokalnim medijima, izradu web stranice, produkciju promotivnog materijala, upravljanje društvenim mrežama, oglašavanja, nastupe na sajmovima i druge aktivnosti koje će u konačnici dovesti do jedinstvenog otočnog imidža, veće prepoznatljivosti otoka Krka kao outdoor destinacije i s time i do boljeg pozicioniranja na emitivnim tržištima.

Uz brand i komunikacijsku strategiju outdoor ponude otoka Krka predstavljen je i novi logo outdoor otoka Krka, a koji će postati jedinstveni logo svih promotivnih materijala koji će se tiskati i outdoor programa koji će se ubuduće odvijati na otoku Krku.

Nakon petnaest godina korištenja dosadašnjeg loga TZ otoka Krka, turistička zajednica je u 2021. godini krenula s preoblikovanjem, nužnim radi bolje vizualne prepoznatljivosti i prilagodbe postojećeg loga te prilagodbe novim zahtjevima tržišta (dosadašnji logo TZ otoka Krka je napravljen 2006. godine).

Novi logo je moderan znak kojim se želi postići bolja prepoznatljivost i značaj otoka Krka, a dobivena knjiga standarda omogućit će profesionalniji pristup na izradi svih promotivnih materijala.
Potpisuje ga Valter Stojšić koji je dao tri rješenja, od kojih je gotovo jednoglasno prihvaćeno odabrano rješenje!

Znak se sastoji od tri boje, zelene, žute i plave, kao boja otoka Krka – zelena predstavlja prirodu, žuta boju sunca koja asocira na boju zlatnog otoka te plava koja predstavlja more.

Logo je stiliziran u konturama otoka Krka, s natpisom i tipografijom na više jezičnih mutacija shodno tržištima kojima se obraćamo; postoje njemačka, talijanska, engleska, slovenska verzija loga.

Novi logo bit će postavljen na novim promotivnim materijalima, koristit će se u službenoj korespondenciji TZ otoka Krka, na sajmovima i budućim oglašavanjima te će s njegovim korištenjem TZ otoka Krka službeno krenuti početkom 2022. godine.

Izvor: TZ otoka Krka

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA