Najava 4. sjednice Općinskog vijeća

Najava 4. sjednice Općinskog vijeća

 

Na temelju članka 77. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21), dostavljam

 


DNEVNI RED  4. SJEDNICE

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA


koja će se održati u srijedu, 24. studenog 2021. godine s početkom u 18:00 sati

u sportskoj dvorani Osnovne škole Malinska-Dubašnica u Bogovićima, Stipkino 7


 

 • utvrđivanje kvoruma

 

 1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Vijeća

 

 1. Obavijest pravnog zastupnika Igora Šarunića o postupku naknade za oduzetu imovinu kojeg Miroslava Barbiš i Jelica Lolić vode protiv Općine Malinska-Dubašnica radi povrata oduzete imovine za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i o prijedlogu nagodbe

 

 1. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu

 

 1. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica

 

 1. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica

 

 1. Odluka o davanju na upravljanje Interpretacijskog centra maritimne baštine „Duboak“ u Malinskoj

 

 1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u naselju Porat

 

 1. Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora u prizemlju zgrade na adresi Lina Bolmarčića 33 (ex Erste banka)

 

 1. Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka

 

9.1.     II. Izmjena i dopuna Odluke o prihvaćanju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta

 

9.2.     II. Izmjena i dopuna Odluke o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje

 

 1. AKTUALNO

10.1.Izvještaj o turističkoj sezoni direkora Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica

10.2. Izvještaj o turističkoj sezoni direktora Komunalnog društva Dubašnica d.o.o.

 

 1. Razno (vijećnička pitanja, informacije)

 

 

 


 

Predsjednik:

Ivica Perišić, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA