Objava liste kandidata prijavljenih za imenovanje pročelnika/pročelnice JUO Općine Malinska Dubašnica – poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Objava liste kandidata prijavljenih za imenovanje pročelnika/pročelnice JUO Općine Malinska Dubašnica – poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/21-01/1

URBROJ: 2142/05-04/1-21-23


Malinska, 15. lipnja 2021.


Temeljem članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica utvrđuje


LISTU KANDIDATA

prijavljenih za imenovanje pročelnika/pročelnice

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica


 

1. I.D., 1985., Matulji

2. N.M., 1980., Malinska

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem dva (2).


       Povjerenstvo za provedbu natječaja

 


REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/21-01/1
URBROJ: 2142/05-04/1-21-24
Malinska, 15. lipnja 2021.


Temeljem članka 20. stavka 4. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica upućuje


POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


1. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 62/21 od dana 2. lipnja 2021. godine, utvrdilo je da formalne uvjete iz natječaja ispunjavaju kandidati ( s liste – u prilogu) te da isti mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata.

2. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se dana 25. lipnja 2021. godine u Vijećnici Općine Malinska-Dubašnica, na adresi Lina Bolmarčića 22, s početkom u 9:00 sati.

3. Pozivaju se kandidati da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, koja će se obaviti putem pisanog testiranja te intervjua.

4. Na pisano testiranje kandidati su obvezni donijeti osobnu iskaznicu radi utvrđivanja identiteta, a ukoliko se isti ne bude mogao utvrditi kandidat neće moći pristupiti testiranju.

Pisano testiranje trajati će 45 minuta. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, ukoliko se navedenog dana ne odazove na ovaj poziv do 9.00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

Pravni izvori za pripremanje kandidata i ostale informacije vezane uz prethodnu provjeru znanja i sposobnosti objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Općine Malinska-Dubašnica (www.malinska.hr) i na oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica.

5. Kandidati su se dužni pridržavati svih epidemioloških mjera sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

6. Intervju se provodi istoga dana sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na provedenom pisanom testiranju.

7. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica.


Povjerlenstvo za provedbu natječaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA