Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja  Općine Malinska – Dubašnica u 2021. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2021. godini

Temeljem članka 11. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/15) Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Općine Malinska – Dubašnica u 2021. godini


I.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2021. godini mogu dati građani sa prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica i udruge civilnog društva sa sjedištem u Općini Malinska-Dubašnica.

Ukoliko u propisanom roku ne bude dostavljen niti jedan prijedlog, tada prijedlog za javno priznanje Općinskom vijeću može podnijeti općinski načelnik.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica.

II.

Javno priznanje u smislu ovog Pravilnika odnosi se na proglašenje počasnog građanina i na dodjelu Posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica u 2021. godini.

III.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku.

Pisani prijedlog za dodjelu za dodjelu javnih priznanja obavezno sadrži:

– podatke o podnositelju prijedloga

– obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata

– životopis kandidata

– prijedlog javnog priznanja

Prijedlozi koji nisu podnijeti u skladu s navedenim neće se razmatrati.

IV.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2021. godini s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno do 2. srpnja 2021. godine neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, 51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica”.


KLASA: 061-01/21-01/1

URBROJ: 2142/05-03/1-21-1

Malinska, 16. lipnja 2021.


        Općinski načelnik

        Robert Anton Kraljić, v.r.

 

 

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA