Turističke ambulante na otoku Krku/Tourist health care: Tourist ambulances

Rad turističkih ambulanti na Krku:                              

KRK – Vinogradska 2b, tel: 099/609 4089

Ponedjeljak 8-14h

Utorak 15-21h

Srijeda NE RADI

Četvrtak 8-14h

Petak 15-21h

Subota i nedjelja 8-16h

NJIVICE – Primorska cesta 29, tel: 091/251 80 34

Radno vrijeme:

ponedjeljak, srijeda, subota i nedjelja 10-17h

četvrtak i petak 10-16h

utorkom NE RADI

ŠILO,  tel. 852-354

Parni datumi 8-14h

Neparni datumi 14-20h

Subota, nedjelja i blagdani 9-13h


 Tourist health care: Tourist ambulances – Working hours:


KRK – Vinogradska 2b, tel: 099/609 4089

Monday 8-14h

Tuesday 15-21h

Wednesday CLOSED

Thursday 8-14h

Friday 15-21h

Saturday and Sunday 8-16h

NJIVICE – Primorska cesta 29, tel: 091/251 80 34

Monday, Wednesday, Saturday and Sunday 10-17h

Thursday and Friday 10-16h

Tuesday CLOSED

ŠILO, tel. 852-354

Even date 8-14h

Odd date 14-20h

Saturday, Sunday and holidays 9-13h

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA