Najava 22. sjednice Općinskog vijeća

Najava 22. sjednice Općinskog vijeća

Malinska, 30. listopada 2019.


Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), sazivam


za 5. studenog 2019. godine

s početkom u 19:00 u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica


22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Za sjednicu predlažem sljedeći:


– D N E V N I  R E D –


1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Vijeća

2. Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. – Izvještaj o poslovanju

3. Odluka o stipendiranju učenika i studenata

4. Odluka o kriterijima, mjerilima i proceduri naplate i otpisa potraživanja

5. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima


7. KONCESIJE

7.1 Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje od 2020. do 2022. godine

7.2 Plan davanja koncesija na području Općine Malinska – Dubašnica za 2020. godinu

8. Odluka o zaključenju ugovora sa tvrtkom Jadroagent d.d.

9. Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica

10. Odluka o prijenosu prava vlasništva – DVD Malinska-Dubašnica

11. Vijećnička pitanja


Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA