Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “KVARNERSKI OTOCI” 2014.-2020. za provedbu Mjere 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”,

LAG “KVARNERSKI OTOCI” objavljuje dana 10.06.2019.g. DRUGI LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “KVARNERSKI OTOCI” 2014.-2020. za provedbu Mjere 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 1.336.590,00 HRK.

Visina javne potpore po projektu iznosi 111.382,50 HRK (15.000,00 EUR).

Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo na adresu LAG-a “KVARNERSKI OTOCI”, Vršanska 14, 51500 Krk.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

• upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
• mikro ili malo poduzeće
• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
a.obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
b. obrt
c.trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
d. zadruga.

Natječaj i natječajna dokumentacija:

11. Prilog V_Pojašnjenje kriterija odabira projekata

Napomena:malinska.hr ne odgovara za sadržaje i valjanost vanjskih poveznica

Radionice za LAG Natječaj  TO 1.3.1. – LRS LAG-a Kvarnerski otoci, mjera 1.3. TO 1.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan nacionalnom TO 6.3.1. Programa  ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

– Krk, ponedjeljak 17. lipnja 2019. godine (Kino Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, u 17h)

– Cres, utorak 18. lipnja 2019. godine (Zajednica talijana
Cres, Trg Frane Petrića 14, u 17h)

– Mali Lošinj, srijeda 19. lipnja 2019. godine (Gradska knjižnica Mali Lošinj, Zagrebačka 2, u 17h)

Povezane teme