Prijave za upis u I. razred osnovne škole

Prijave za upis u prvi razred za školsku godinu 2019./2020. održati će se u Osnovnoj školi Malinska – Dubašnica od 21. do 25. siječnja 2019. godine. U nastavku donosimo informacije o upisima i raspored održavanja prijava.

RASPORED održavanja prijava u Osnovnoj školi Malinska – Dubašnica:

ponedjeljak, 21. siječnja 2019.od 8,00 do 11,00 sati
utorak, 22. siječnja 2019.od 14,00 do 17,00 sati
srijeda, 23. siječnja 2019.od 8,00 do 11,00 sati
četvrtak, 24. siječnja 2019.od 14,00 do 17,00 sati
petak, 25. siječnja 2019.od 8,00 do 11,00 sati

Molimo roditelje da sa sobom donesu:

  • presliku rodnog lista ili izvoda iz matice rođenih (sa OIB-om)
  • presliku osobne iskaznice jednog roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta/boravišta djeteta, školskog obveznika

ŠKOLSKI OBVEZNICI

U prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2019./2020. upisuju se djeca koja do 1. travnja 2019. godine imaju navršenih šest godina života, i to djeca rođena od 1. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. godine kao i djeca kojoj je u prethodnoj školskoj godini odgođen upis ili su privremeno oslobođena od školovanja ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.

PRIJEVREMENI UPIS

Iznimno, za dijete rođeno od 1. travnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine, roditelj/skrbnik može najkasnije do 31. ožujka 2019. godine podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika pismenim putem ili osobno u Ispostavi Krk Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za društvene djelatnosti, Trg bana Josipa Jelačića 3. Obrazac zahtjeva možete zatražiti u školi ili ga možete preuzeti ovdje: Obrazac zahtjeva za prijevremeni upis

Uz obrazloženi zahtjev roditelj dostavlja: presliku osobne iskaznice roditelja ili potvrdu o promjeni mjesta prebivališta ili boravišta i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta ako je dijete bilo uključeno u predškolski program. Ured državne uprave donosi rješenje o prijevremenom upisu za pojedino dijete na temelju mišljenja stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta Ureda.

UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE I LIJEČNIČKI PREGLED

Prije redovitog upisa u osnovnu školu, Stručno povjerenstvo škole će utvrditi psihofizičko stanje djece koje će se održati u prostorijama Osnovne škole Malinska-Dubašnica.  Liječnički pregled djece obavlja dr. Vanja Tomac u zdravstvenoj ustanovi, u Domu zdravlja Krk. (telefon:  222 – 927)

Roditelji/staratelji će o terminima pregleda biti obaviješteni prilikom predbilježbi u školi.

ODGODA UPISA

Stručno povjerenstvo škole može predložiti Službi Ureda državne uprave odgodu upisa u prvi razred osnovne škole, osobito ako:

  • procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj,
  • se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti/rehabilitirati nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj.

PRIVREMENO OSLOBAĐANJE DJETETA OD UPISA

Privremeno oslobađanje djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole ostvaruje dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće. Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole Uredu podnosi roditelj/staratelj djeteta. Obrazac zahtjeva možete zatražiti u školskoj ustanovi ili ga možete preuzeti ovdje: Obrazac zahtjeva za privremeno oslobađanje od upisa.

Osim zahtjeva roditelj obvezno prilaže: presliku osobne iskaznice roditelja ili potvrdu o promjeni mjesta prebivališta ili boravišta, medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja i rješenje o stjecanju prava na status roditelja njegovatelja, pravo na skrb u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći.

PRILOŽENI DOKUMENTI:


Izvor: http://osnovnaskolamalinskadubasnica.hr

Povezane teme