Obavijest o upisu predškolske djece u program predškole u trajanju od 250 sati

Obavijest o upisu predškolske djece u program predškole u trajanju od 250 sati

Predškola će se održavati u periodu od 15. veljače 2019. do lipnja 2019. godine  Prijave za upis djece u program predškole u trajanju od 250 sati u Dječji vrtić (Katarina Frankopan) za

pedagošku godinu 2018/2019 primaju se u Dječjem vrtiću “Katarina Frankopan” Krk, Smokvik 7, od 21. do 25.01.2019. svakim radnim danom od 08:00 do 12:00 sati.
Prijave se primaju za djecu s
 mjestom prebivališta na području: Grada Krka, Općine Omišalj, Općine Malinska – Dubainica, Općine Baška, Općine Dobrinj i Općine Vrbnik.

Upis u program predškole namijenjen je djeci u godini dana prije polaska u Školu (djeca koja su do 01. rujna tekuće pedagoške godine navršila 5,5 godina), a neće pohađati redoviti odgojno – obrazovni program u dječjem vrtiću.

Program predškole je besplatan. Obrazac prijave za upis u program predškole roditelji mogu preuzeti na internet stranici vrtića  www.dvkf-krk.hr ili u vrtiću prilikom prijave djeteta.

 Roditelj je kod prijavljivanja djeteta za upis u program predškole obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • potvrdu o prebivalištu djeteta (ne stariju od mjesec dana) ili važeću osobnu iskaznicu djeteta i preslike osobnih iskaznica oba roditelja
  • rodni list djeteta (koje se upisuje) ili izvadak iz matice rođenih
  • potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u vrtić (ne stariju od mjesec dana)
  • za djecu s teškoćama u razvoju – dostaviti mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajuće medicinske i druge nalaze, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka;
  • ispunjen obrazac prijave
  • privola roditelja

Rezultati upisa u program predškole bit će objavljeni 01.02.2019. na oglasnoj ploči svih vrtića Dječjeg vrtića “Katarina Frankopan”.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA