Okoliš i baština – najvažniji su čimbenici slike o otoku Krku

Sustav prikupljanja otpada “od vrata do vrata”

Ljetna se sezona primiče kraju, a s njom i podjela kanti u Općini Malinska-Dubašnica. Tijekom proteklih šest mjeseci djelatnici ekopatrole Ponikava dijelili su kante svim domaćinstvima. Osim posuda za odlaganje otpada, ekopatrola je svima dostavila edukativne materijale o odvajanju otpada i usmeno uputila korisnike na koji način se organizirati u kućanstvu kako bi se postiglo što kvalitetnije odvajanje otpada.

Naime, otok je Krk prepoznat u svijetu kao ekološki osviješteno odredište pa je u skladu s time važno da svi predstavljamo otok kao mjesto gdje domaćini brinu o prirodi i okolišu. Slika koju otok Krk šalje u svijet pokazuje naš otok kao mjesto na kojem stanovništvo živi u energetski učinkovitim objektima, gdje
kuće i zgrade proizvode energiju, otpad se odvojeno prikuplja i reciklira, a organski otpad kompostira i energetski iskorištava.

Velike su brojke kada govorimo o posjetiteljima našeg otoka tijekom turističke sezone, kada se broj stanovnika poveća i do sedam puta. Svi svjedočimo gužvama na cestama, plažama, gradskim jezgrama, šetnicama, itd. Dolazak turista i gostiju veliki je pritisak na prirodu i okoliš. Postizanje održivog turizma
zahtjeva motivaciju, odlučnost i sustavni pristup. To je pristup koji integrira zahtjeve okoliša i baštine za razvoj te upravljanje turističkim odredištem koje tada može zadovoljiti potrebe lokalne zajednice, okoliša i posjetitelja, danas i ubuduće. Promatrajući održivi turizam kao dugoročni razvojni cilj, okoliš i baština
su, dakle, najvažniji čimbenici slike o otoku Krku. Upravo iz tih razloga njihove su vrijednosti i kvaliteta od bitne važnosti.

Prema tome, odvajanje otpada kod kuće, odvojeno prikupljanje otpada, sortiranje otpada, kompostiranje i recikliranje kotačići su u mehanizmu održivog upravljanja otokom Krkom.

Osim toga, tu su i prostorno planiranje, urbanizam, krajobraz, kulturna baština, itd. U svakoj od navedenih djelatnosti događa se promjena svijesti. To je današnja stvarnost, prihvaćanje novih navika je neizbježno. Kao domaćini svojim primjerom moramo pokazati gostima, turistima i posjetiteljima kako želimo da se ponašaju kada su na našem otoku.

Sustav prikupljanja otpada Od vrata do vrata svakome omogućava da otpad odvaja na mjestu nastanka. Uspješni put odvojenog prikupljanja i recikliranja otpada počinje kod kuće, u obitelji, vrtiću, školi, na poslu. Svaki se otpad može i mora iskoristiti. Jedan od osnovnih preduvjeta za iskorištavanje otpada je odvojeno prikupljanje pred kućnim pragom. To je preduvjet da se očuvaju sirovine, ponovno iskoriste, štedi energija, izbjegne odlaganje otpada, očuvaju prirodni resursi i smanji onečišćenje okoliša.

Prikupljanjem otpada na ulici odgovornost nije ničija, svatko može odlagati otpad bez razvrstavanja. Pomiješaju li se različite vrste otpada u vrećici ili kanti, nastaje smeće, koje se vrlo teško, i to samo djelomično, može reciklirati uz vrlo visoke troškove razvrstavanja. Zato, u svakom domaćinstvu, na mjestu nastanka otpada, treba osigurati odvojeno odlaganje u posebne spremnike, a zatim i njihovo odvojeno prikupljanje.

Sustav Od vrata do vrata pruža nam novi, bolji standard i kvalitetu turističkog odredišta. Turisti prepoznaju i cijene nastojanja Krčana da se na otoku svi brinu za okoliš i privlačno im je takvo ekološko odredište. Svaka nova promjena sa sobom nosi i određeno vrijeme prilagodbe, no rezultati su vidljivi odmah.
Važno je da svi shvatimo i prihvatimo da je otpad koji proizvodimo mi i naši gosti, ponajprije naša odgovornost i odraz naše kulture, a tek onda odgovornost komunalnih poduzeća i ostalih institucija, te da se u skladu s time ponašamo.
Pozivamo sve mještane da shvate ozbiljnost primjene novog sustava prikupljanja otpada te da educiraju i nadziru svoje goste za lijepu i čistu Malinsku.
Iva Labaš

Povezane teme