Javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJELKLASA: 350-02/18-01/19
UR. Br: 2142/05-04-03/1-18-42
Malinska, 16. srpnja 2018.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica objavljuje


J A V N U  R A S P R A V U
O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA


Javna rasprava će se održati u razdoblju od 25. srpnja do 01. kolovoza 2018. godine.
Za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu izvršiti javni uvid u izloženi Prijedlog plana radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u sali prizemlja zgrade Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22.

Javno izlaganje će se održati na mjestu izlaganja plana dana 26. srpnja s početkom u 12,00 sati.

Primjedbe i prijedloge zainteresirani mogu podnositi za vrijeme trajanja javne rasprave od 25. srpnja do 01. kolovoza 2018. godine.

PROČELNIK:
Bernard Cvelić

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Veličina slova