Odluka o odabiru ponuđača za zakup javnih površina za vrijeme održavanja ljetnih manifestacija

KLASA:  363-01/18-01/54

URBROJ: 2142/05-03/1-18-11

Malinska, 13. srpnja 2018.


Temeljem odredbe stavka 1. članka 10. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/17) i članaka 39. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donosi


ODLUKU

o odabiru ponuđača za zakup javnih površina

za vrijeme održavanja ljetnih manifestacija


I.

U natječaju za dodjelu javnih površina (objavljenom u Novom listu i na web stranicama Općine Malinska-Dubašnica dana 29. lipnja 2018. godine) odabiru se najpovoljniji ponuđači kako slijedi, te istima dodjeljuje javnu površinu na korištenje:

 

RbManifestacijaLokacijaBroj lokacijaPonuđač
1Sv. Apolinar – „Polinarova“Bogovići (igralište osnovne škole)2TT 1991 j.d.o.o. Sveti Anton 8/1, Malinska
Konoba „NINO“, Oštrobradići 25,  Malinska
2„Malinskarske noći“ 26., 27. i 28. 07. 2018.Malinska – Centar (Lastavica)1Nedodijeljeno – Ponuda nije u skladu s natječajnom dokumentacijom
Malinska – Centar (Jaz)1TT 1991 j.d.o.o. Sveti Anton 8/1, Malinska

 

II.

Ugovor o zakupu javne površine zakupnik je dužan zaključiti najkasnije u roku 8 dana od dana objave ove Odluke o odabiru.

III.

Ponuđeni iznos zakupnine umanjen za iznos uplaćene jamčevine ponuditelji su dužni uplatiti prije sklapanja Ugovora o zakupu javne površine u suprotnom se smatra da je ponuđač odustao od zakupa javne površine u kojem slučaju gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

IV.

Protiv ove Odluke o odabiru sudionici natječaja imaju pravo podnošenja prigovora u roku od osam dana od dana objave na web stranici Općine Malinska-Dubašnica.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Robert Anton Kraljić

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.