Lista kandidata i poziv na provjeru sposobnosti kandidata za komunalnog referenta

Lista kandidata i poziv na provjeru sposobnosti kandidata za komunalnog referenta

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, na radno mjesto komunalnog referenta (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od šest mjeseci, u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad od dva mjeseca, zbog privremenog povećanja obima posla, utvrđuje


LISTU KANDIDATA

prijavljenih za radno mjesto komunalnog referenta, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

1. P.D.,1979.,Gabonjin
2. S.M.,1979.,Rijeka

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem dva (2).


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web-stranice i oglasne ploče Općine Malinska – Dubašnica, imenovanim kandidatima upućujePOZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica na radno mjesto komunalnog referenta (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od šest mjeseci, u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad od dva mjeseca, zbog privremenog povećanja obima posla, da pristupe u četvrtak – 14. lipnja 2018. godine s početkom u 9:00 sati, na pisano testiranje.

Mjesto održavanja je Vijećnica Općine Malinska – Dubašnica, u prizemlju sjedišta Općine, na adresi Lina Bolmarčića 22, Malinska. Pisano testiranje traje 45 minuta, a istoga dana, nakon objave rezultata pisanog testiranja, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web – stranici Općine Malinska – Dubašnica (www.malinska.hr).

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.


POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA


KLASA:112-03/18-01/3
URBROJ:2142/05-04-01/1-18-12
Malinska, 8. lipnja2018. 

Oglas za prijem u službu – komunalni referent (1 izvršitelj/ica) – OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Dana 29.5.2018. godine objavljen je putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje oglas za prijam u službu na radno mjesto komunalnog referenta (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od šest mjeseci, u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad od dva mjeseca, zbog privremenog povećanja obima posla.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Homo na Jidra – memorijal Nikola Jurić