Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i lista kandidata za natječaj – računovodstveni referent

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i lista kandidata za natječaj – računovodstveni referent

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web-stranice i oglasne ploče Općine Malinska – Dubašnica, imenovanim kandidatima upućuje


P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


Pozivaju se kandidati (s liste kandidata – u prilogu) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska -Dubašnica na radno mjesto računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu 1 izvršitelja / icu na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljinog dopusta uz probni rad od dva (2) mjeseca, da pristupe u ponedjeljak – 11. prosinca 2017. godine s početkom u 10:00 sati,
na pisano testiranje.

Mjesto održavanja je Vijećnica Općine Malinska – Dubašnica, u prizemlju sjedišta Općine, na adresi Lina Bolmarčića 22, Malinska. Pisano testiranje traje 45 minuta, a istoga dana, nakon objave rezultata pisanog testiranja, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Općine Malinska – Dubašnica (www.malinska.hr).

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-03/17-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/1-17-19
Malinska, 5. prosinac 2017


Oglas za prijam u službu računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu 1 izvršitelja / icu na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljinog dopusta uz probni rad od dva (2) mjeseca – OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 86/08 i 61/11, u nastavku teksta: ZNS) i Odluke o raspisivanju natječaja za prijam u službu KLASA: 112-03/17-01/1, URBROJ: 2142/05-04-01/1-17-1, objavljuje se za prijam u službu računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu 1 izvršitelja / icu na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljinog dopusta uz probni rad od dva (2) mjeseca Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12.

 


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu 1 izvršitelja / icu na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljinog dopusta uz probni rad od dva (2) mjeseca, utvrđuje


LISTU KANDIDATA


prijavljenih za radno mjesto računovodstvenog referenta, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

1. E.M.G., 1989., Malinska
2. L.S., 1978., Malinska
3. M.V., 1989., Rijeka

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem tri (3).

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA