Obavijest o provođenju preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Malinska – Dubašnica

Obavijest o provođenju preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Malinska – Dubašnica

Ovlaštena tvrtka Dezinskecija d.o.o. za obavljanje deratizacije na javnim površinama Općine Malinska – Dubašnica, u periodu od 09.10. do. 13.10. 2017. godine.  Nastaviti će sa provođenjem mjera jesenske preventivne DERATIZACIJE i  DEZINSEKCIJE na području OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA. Mole se građani da postupaju prema uputstvima koje će biti postavljene na oglasnim pločama.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA