Udruga Termen – nositelj inicijative susjedstva Općina Malinska – Dubašnica u sklopu 27 susjedstava, programskog pravca programa Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture

Udruga Termen – nositelj inicijative susjedstva Općina Malinska – Dubašnica u sklopu 27 susjedstava, programskog pravca programa Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture

Europska prijestolnica kulture ( EPK ) je najpoznatiji kulturni program Europske unije. Taj naslov se godišnje dodjeljuje barem jednom europskom gradu, kojeg Europska unija (EU) izabere na razdoblje od jedne godine, tijekom koje grad ima priliku prezentirati svoj kulturni život i kulturno – povijesnu baštinu. Europska prijestolnica kulture  2020. godine biti će grad Rijeka.
Jedan od programskih pravaca koji se razvijaju u sklopu projekta Rijeka 2020 je 27 susjedstava. Susjedstva predstavljaju timovi, koji će biti educirani kako bi mogli kvalitetno osmišljati i provoditi projekte i programe, uključivati članove lokalne zajednice te surađivati sa sličnim zajednicama u inozemstvu. Organizirat će se umjetnička događanja, edukacijske aktivnosti i različiti kulturni programi.


Udruga Termen nositelj je inicijative susjedstva Općina Malinska–Dubašnica. Osim Malinske–Dubašnice, na otoku Krku odabrana su i susjedstva Grad Krk (nositelj inicijative je udruga Kreativni Krk) i susjedstvo Općina Vrbnik.Voditelji tima susjedstva Općina Malinska–Dubašnica su: Sabina Barbiš, Toni Kraljić, Daniel Manzoni i Ivan Dermiček, koji ovim putem pozivaju zainteresirane za ovu inicijativu, da kontaktiraju Udrugu Termen putem Facebooka: @termenmalinska


Sabina Barbiš

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA