Ministartsvo turizma objavilo poziv za kandidiranje projekata kroz program “Konkurentnost turističkog gospdarstva”

Zaprimili smo obavijest Ministarstva turizma Republike Hrvatske o objavljenom Javnom pozivu za kandidiranje projekata kroz program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“. Javni poziv otvoren je do 10. travnja 2017. godine.

 

Za bespovratna sredstava mogu se prijaviti hoteli, kampovi, seljačka domaćinstva, objekti u domaćinstvu i ostali subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge).6. 3. 2017.  – KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA – Javni poziv za kandidiranje projekata – Otvoren do 10. 4. 2017.

  • JAVNI POZIV /.pdf
  • PROGRAM /.pdf (mjere A1; A2; A3; A4; A5; B; C; D; prihvatljive projektne aktivnosti i iznosi, način podnošenja, dokumentacija, kriteriji za ocjenu, obveze korisnika)
  • Upute za ispunjavanje obrasca prijave /.pdf
  • Obrazac prijave KTG/17 /.pdf
  • Obrazac proračuna /.xlsx
  • Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
  • Izvješće o namjenskom utrošku sredstava državne potpore /.docx
  • Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjava o stavljanju projekta u funkciju turizma /.docx

Dodatne informacije o programu i mjerama isključivo elektroničkom poštom, ovisno o mjeri:

 

Tehnička potpora kod ispunjavanja obrasca prijave: tel. 01/3090-512 (radnim danom od 8.00 do 16.00); e-mail: pmo-hd@infodom.hr

Povezane teme