Komunalno društvo Dubašnica: Prihodi nadmašuju rashode

U 2016. godini u KD Dubašnica zaposleno je stalno 15 djelatnika, ali se taj broj tijekom sezone povećavao na 26 kako bi se zadovoljile potrebe za dodatnim poslovima u turističkoj sezoni.


Sukladno povjerenim komunalnim poslovima, i prema programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavaju se i čiste zgrade u javnoj, društvenoj, kulturnoj i ostaloj funkciji, te javne površine (javne zelene površine, čišćenje divljih deponija, pješačke staze, plaže, parkovi, dječja igrališta, groblja, komunalna oprema). Ti su poslovi obavljeni i možemo sa zadovoljstvom istaknuti da nije bilo većih problema. Uz te poslove, Dubašnici d. o. o. povjereni su i poslovi naplate parkirališta te premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljanih vozila, od 1. lipnja do 30. rujna.

U nastavku teksta dan je prikaz ostvarenih rashoda te prihoda raspoređenih prema naplaćenim kartama u uredu, DPK-ima (parkirnim kartama s nalozima), plaćanja putem SMS-a, prema parkirnim aparatima, te naplaćenom parkingu za autobuse.

 

Ostvareni prihodi
do 30. rujna

(u kunama)

PARKING URED –37.176,00
Povlaštene, zaposlenici, dnevne
DPK 1. ZONA98.560,00
DPK 2. ZONA58.680,00
TISAK1.474,40
SMS 1. ZONA101.656,80
SMS 2. ZONA54.609,60
QUICK PARK23.474,96
MARKAT149.337,60
MARKAT 2/ DRAŽINE38.017,60
MARKAT (novčanice)251.466,40
LINA BOLMARČIĆA 117.445,60
LINA BOLMARČIĆA 219.092,80
POLJE 1 /DUBAŠLJANSKA31.152,80
POLJE 2/ PRIKO POJA51.863,20
OBALA131.942,00
KRALJA TOMISLAVA30.535,60
LUKOBRAN58.577,60
AUTOBUSI28.240,00
UKUPNO1.183.302,96

 

Ostvareni rashodi do
30. rujna

(u kunama)
MATERIJALNI TROŠKOVI21.377,92
TROŠKOVI USLUGA59.334,92
TROŠKOVI PLAĆA214.967,23
TROŠKOVI OSIGURANJA21.635,75
TROŠKOVI PLATNOG PROMETA8.172,60
TROŠKOV PRAVA I LICENCI21.159,89
KAMATE – LEASING4.694,57
NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE196,83
MANJAK NA AUTOMATIMA5.726,50
UKUPNO357.266,21

 

Kada se usporede prihodi i rashodi, vidljivo je da prije oporezivanja dobit u tom razdoblju iznosi 826.036,75 kuna. Do kraja poslovne godine troškovi će se povećati za oko 150 tisuća kuna. Procjenjuje se da će ostvarena dobit nakon oporezivanja biti približna ostvarenoj u prošloj godini.

 

Povezane teme