27. kolovoza 1853., rođen Ivan Milčetić Matina

27. kolovoza 1853., rođen Ivan Milčetić Matina

Prof. Ivan Milčetić, u narodu poznat pod nadimkom Matina, rođen je 27. kolovoza 1853. u Milčetićima (općina Malinska-Dubašnica), a umro 26. listopada 1921. u Varaždinu gdje je i sahranjen. Zaslužni je slavist, književni povjesničar, filolog, etnograf i folklorist i jedan je od utemeljitelja hrvatske etnologije. Slavensku i klasičnu filologiju studirao je u Zagrebu i Pragu, a radio kao gimnazijski profesor u Zagrebu, Rijeci i Varaždinu.

Među njegovim književnopovijesnim prinosima ističu se oni o književnim poslanicama (O poslanicama 16. vijeka u dubrovačko-dalmatinskoj periodi hrvatske književnosti, 1882), književni portreti (Dr. Julije Bajamonti i njegova djela, u časopisu Rad JAZU, 1912) te članci o hrvatsko-talijanskim književnim vezama.

Bavio se uglavnom problemima starije hrvatske književnosti, a među prvima je pisao o novijoj hrvatskoj književnosti, poglavito o preporodnom razdoblju, za koje je predložio književnu periodizaciju. Pisao je dijalektološke rasprave (Čakavština Kvarnerskih otoka, Rad JAZU, 1895), te one o hrvatskom jezičnom standardu. Osobite su mu zasluge u proučavanju hrvatskoga glagoljaštva jer je prikupljenu građu i usustavio. Njegov je najznačajniji rad s toga područja Hrvatska glagoljska bibliografija. Dio I. Opisi rukopisa (Starine, 1911).

Bio je prvi urednik Zbornika za narodni život i običaje Južnih Slavena (1896), u kojem je objavio znatan broj radova s etnografsko-folklorističkoga područja, od kojih je najpoznatiji Koleda u Južnih Slavena (1917)

U prvom svesku Zbornika za narodni život i običaje iz 1896. godine Milčetić je objavio nekoliko tekstova o različitim folklorističkim temama i osobitostima iz Dubašnice. Pri tome poslu od velike pomoći mu je bio njegov rođak pop Mihovil Mužinić Mužina (1850. – 1933.). Milčetić je tako sakupio podatke i pisao o dubašljanskim ženidbenim običajima, božićnim blagdanima, prporuši, o vjerovanjima u mistična bića te o igrama i plesovima.

Autor portal: www.otok-krk.org

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Homo na Jidra – memorijal Nikola Jurić