Najava XXXII. sjednice Općinskg Vijeća

Najava XXXII. sjednice Općinskg Vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ: 2142/05-04-01/1-16-20

Malinska, 7. srpnja 2016.


Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorskogoranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), dostavljam poziv za

 32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska  – Dubašnica

za 13. srpnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 20:30 sati
u vijećnici Općine Malinska
–Dubašnica

Za sjednicu predlažem sljedeći:


–DNEVNI RED–


1) Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća
2) Informacije načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
3) Informacija o projektu zamjene informacijskog sustava uredskog poslovanja
4) Prezentacija idejnog rješenja  Školskog sportskog parka
5) Odluka o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka
6) Odluka o dodjeli javnih priznanja
7) Vijećnička pitanja


Predsjednik:

Zdenko Cerović, v.r.

               

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA