Program Europa za građane 2014. – 2020. u Rijeci

Program Europa za građane 2014. – 2020. u Rijeci

Ured za udruge Vlade RH organizira cjelodnevnu radionicu za umrežavanje i izradu projektnih prijedloga u sklopu programa Europa za građane 2014. – 2020. koja će se održati u RIJECI, EU DVORANA U OSNOVNOJ ŠKOLI NIKOLA TESLA, TRG IVANA KLOBUČARIĆA 1, U PETAK, 17. LIPNJA 2016. GODINE S POČETKOM U 9.15 SATI.

Program Europa za građane 2014. – 2020. promiče aktivno europsko građanstvo, jačanje građanske participacije u Europskoj uniji,izravno utjecanje na strategije i politike, a namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama civilnoga društva (udruge, zaklade) i drugim neprofitnim organizacijama, poput obrazovnih, kulturnih i istraživačkih ustanova.


PROGRAMSKE CJELINE


Program je podijeljen u dvije Cjeline:
1. Europsko sjećanje

2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje

  • Bratimljenje gradova
  • Umrežavanje gradova
  • Projekti civilnoga društva

Svrha ove radionice jest informirati predstavnike općina, gradova i županija te organizacija civilnoga društva o mogućnostima financiranja projekata iz ovog Programa Unije te pružiti savjetodavnu potporu u razradi projektnih ideja, imajući pritom u vidu kriterije za prijavu na POSLJEDNJI OVOGODIŠNJI ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA – 1. RUJNA 2016.


Na navedenom roku moguće je prijaviti projektne prijedloge samo na dvije mjere Programa:
2.1. Bratimljenje gradova

2.2. Umrežavanje gradova.


Partner u organizaciji događanja je OŠ Nikola Tesla, a pridruženi partneri su Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova i Udruga općina.

NAČIN PRIJAVE


Prijave je moguće izvršiti ISKLJUČIVO popunjavanjem Google prijavnice NAJKASNIJE DO 14. LIPNJA 2016. GODINE. Potvrda sudjelovanja bit će poslana u srijedu, 15. lipnja 2016. godine.


Sudionicima se preporuča da prouče PROGRAMSKI VODIČ, koji predstavlja osnovni dokument za prijavu projektnih prijedloga. Informacije o Programu i Programski vodič dostupni su na http://europazagradane.hr/.


TROŠKOVI


Troškove prijevoza i smještaja snose sudionici sami, dok Ured za udruge Vlade RH osigurava materijale i osvježenja za vrijeme radionice.


Program rada nalazi se u privitku.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Homo na Jidra – memorijal Nikola Jurić