Najava XXXI. sjednice Općinskog vijeća

Najava XXXI. sjednice Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE


KLASA: 021-05/16-01/1

URBROJ: 2142/05-04-01/1-16-17

Malinska, 9. lipnja 2016.


Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorskogoranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), dostavljam  poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica za 16. lipnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 20:00 sati u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica

Za sjednicu predlažem sljedeći:


 DNEVNI RED


1) Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća
2) Informacije načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
3) Odluka o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka
4) Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
5) Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora

6) IMOVINSKI PREDMETI
1. Odluka raspisivanju ponovljenog natječaja za prodaju z.č. 1234/21 k.o. Sv. Anton
2. Suglasnost za sklapanje ugovora o kupoprodaji
3. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist HEP ODS d.o.o
4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju djela k.č. 8360 k.o. Malinska – Dubašnica

7) Odluka o lokacijama privatnih parkirališta
8) Vijećnička pitanja

Predsjednik:

Zdenko Cerović, v.r.


U privitku se nalazi najava 31. sjednice Općinskog vijeća.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA