Najava 30. sjednice Općinskog vijeća

Najava 30. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/16-01/1
URBROJ: 2142/05-04-01/1-16-12Malinska, 6. svibnja 2016.

 

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), dostavljam poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica za 12. svibanj 2016. godine (četvrtak), s početkom u 19:00 sati u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica.

Za sjednicu predlažem sljedeći:


– D N E V N I   R E D –


1)  Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća
2) Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća
3)  Informacije načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
4) ZAVRŠNI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

1) Završni obračun Proračuna za 2015. godinu

2) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu

3) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

4) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

5) I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

1) I. izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu

2) I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine

3) I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

4) I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.  godinu

6) Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

7) IMOVINSKI PREDMETI

1. Odluka otkupu zemljišta za potrebe lovačkog doma Sv. Vid

2. Byder d.o.o. – Natječaj za otkup zemljišta

8) Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa – Radoš Gregorčič

9) Vijećnička pitanja

 

Predsjednik:

Zdenko Cerović, v.r.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

 

O P Ć I N S K O V I J E Ć E

Privitak: Dnevni red 30. sjednice Općinskog Vijeća

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA