Najava 29. sjednice Opinskog vijeća

Najava 29. sjednice Opinskog vijeća

Dnevni red 29. sjedinice Općinskog Vijeća, koja će se održati u ponedjeljak 25. travnja 2016. godine s početkom u 19. sati.

                                                            DNEVNI RED

1) IZVJEŠTAJI NAČELNIKA

 • 1)    Izvještaj    o    radu    Općinskog    načelnika    za    razdoblje    od    1.    srpnja    do    31.    prosinca    2016.    godine
 • 2)    Informacije    načelnika    o    aktivnostima    u    proteklom    razdoblju

2) ZAVRŠNI    OBRAČUN    PRORAČUNA    ZA    2015.    GODINU   

 • 1) Završni    obračun    Proračuna    za    2015.    godinu
 • 2) Odluka    o    raspodjeli    rezultata    poslovanja    za    2015.    godinu
 • 3) Zaključak     o     prihvaćanju     Izvješća     o     izvršenju     Programa     gradnje     objekata     i     uređaja    komunalne    infrastrukture    za    2015.    godinu
 • 4) Zaključak     o     prihvaćanju     Izvješća     o     izvršenju     Programa     održavanja     objekata     i     uređaja komunalne    infrastrukture    za    2015.    godinu

3) I.    IZMJENA    I    DOPUNA    PRORAČUNA    ZA    2016.    GODINU   

 • 1) I.    izmjena    i    dopuna    Proračuna    za    2016.    godin.
 • 2) I.    izmjena    i    dopuna    Plana    razvojnih    programa    za    razdoblje    2016.    do    2018.    godine .
 • 3) I.     izmjena     i     dopuna     Programa     gradnje     objekata     i     uređaja     komunalne     infrastrukture     za   2016. godin
 • 4) I.    izmjena    i    dopuna    Programa    održavanja    objekata    i    uređaja    komunalne    infrastrukture    za    2016.    godinu.

4) Odluka     o     usvajanju     Strategije     razvoja     Općine     Malinska‐Dubašnica     za     razdoblje     2015.‐2020.    godine

5) Odluka    o    osnivanju    i    imenovanju    Odbora    za    prostorno    planiranje    i    zaštitu    okoliša       

6) Odluka     o     određivanju     poslova     prijevoza     pokojnika     koji     se     financiraju     iz     Proračuna     Općine   Malinska‐Dubašnica   

7) Odluka    o    osnivanju    Poduzetničke    zone    K‐1    Sveti    Vid    ‐    sjever   

8) Odluka    o    ugostiteljskoj    djelatnosti   

9) Dopuna    Plana    lokacija    za    postavu    privremenih    objekata   

10) IMOVINSKI    PREDMETI  

 • 1. Odluka    otkupu    zemljišta    za    potrebe    lovačkog    doma    Sv.    Vid    2. Grdine

11) Revizija    Procjene    ugroženosti    civilnog    stanovništva,    materijalnih    i    kulturnih    dobara    i    okoliša   od     katastrofa     i     velikih     nesreća     na     području     Općine     Malinska–Dubašnica i     Revizija     Plana    zaštite    i    spašavanja    Općine    Malinska–Dubašnica   

12) Odluka    o    izmjeni    i    dopuni    Odluke    o    stipendiranju    učenika    i    studenata   

13) Odluka    o    sufinanciranju    programa    predškolskog    odgoja    i    obrazovanja       


14) Vijećnička    pitanja   

Predsjednik:
Zdenko    Cerović,    v.r.

Poveznica: Dnevni red 29. sjednice Općinskog Vijeća

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA