Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


KLASA: 604-01/23-01/1

URBROJ: 2170-26-02-23-3

Malinska, 10. listopada 2023.


Temeljem Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u obrazovnoj 2023./2024. godini, KLASA: 604-01/23-01/1, URBROJ: 2170-26-02-23-2 od 10. listopada 2023., Odluke Općinskog načelnika o utvrđivanju deficitarnih zanimanja u obrazovnoj 2023./2024. godini, KLASA: 604-01/23-01/1, URBROJ: 2170-26-02-23-1 od 10. listopada 2023. i članka 9. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine“ broj 34/23) raspisuje se


NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima

u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini


1. Općina Malinska-Dubašnica dodjeljuje pedeset stipendija u iznosima kako slijedi:

 • učenička stipendija u mjesečnim iznosima od 100,00 EUR,
 • studentska stipendija u mjesečnim iznosima od 130,00 EUR i
 • stipendija za posebno deficitarno zanimanje u mjesečnim iznosima od 200,00 EUR.

Stipendija se isplaćuje u mjesečnim ratama počevši od rujna 2023. do lipnja 2024. godine (10 mjeseci).

 


UČENICI


 

2. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije temeljem školskog uspjeha ima redoviti učenik srednje škole koji ispunjava slijedeće uvjete:

a) da je državljanin Republike Hrvatske

b) da učenik ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine

c) da svi članovi zajedničkog kućanstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica

e) da je postigao opći uspjeh u svim razredima osnovne škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,5 i opisnu ocjenu iz vladanja »dobro« ili »uzorno«, ako po prvi put upisuje prvi razred srednje škole

f) da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,2 i opisnu ocjenu iz vladanja »dobro« ili »uzorno« ako po prvi put upisuje drugi ili viši razred srednje škole

g) da nije stariji od 20 godina od dana objave javnog natječaja

h) da ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći u okviru istog stupnja obrazovanja od drugog isplatitelja

3. Prijavu na Natječaj pristupnik iz točke 2. podnosi na ispunjenom obrascu uz koji je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku domovnice ili osobne iskaznice (pristupnika i roditelja/skrbnika)
 • uvjerenje o prebivalištu pristupnika (koje nije izdano prije 1.9.2023.)
 • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva
 • uvjerenje o upisu u tekuću školsku 2023./2024. godinu i
 • dokaz o uspjehu u dosadašnjem školovanju:
 • preslike svjedodžbi ili prijepis ocjena svih razreda osnovne škole za ostvarivanje stipendije pri upisu u prvi razred srednje škole te
 • preslika svjedodžbe ili prijepis ocjena prethodnog razreda za ostvarivanje stipendije u višim razredima srednje škole

 


STUDENTI


 

4. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije temeljem akademskog uspjeha ima redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) da je državljanin Republike Hrvatske

b) da student ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine

c) da svi članovi zajedničkog kućanstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica

d) da je postigao opći uspjeh u svim razredima srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,5 ako po prvi put upisuje prvu godinu studija

e) da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,7 uz uvjet neponavljanja godine ako po prvi puta upisuje drugu ili višu godinu studija

f) da nije stariji od 28 godina od dana objave javnog natječaja

g) da ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći u okviru istog stupnja obrazovanja od drugog isplatitelja

5. Prijavu na Natječaj pristupnik iz točke 4. podnosi na ispunjenom obrascu uz koji je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku domovnice ili osobne iskaznice (pristupnika i roditelja/skrbnika)
 • uvjerenje o prebivalištu pristupnika (koje nije izdano prije 1.9.2023.)
 • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva
 • uvjerenje o upisu u tekuću akademsku 2023./2024. godinu i
 • dokaz o uspjehu u dosadašnjem školovanju:
 • preslike svjedodžbi ili prijepis ocjena svih razreda srednje škole za ostvarivanje stipendije pri upisu u prvu godinu studija
 • prijepis ocjena prethodne godine studija za ostvarivanje stipendije u višoj studijskoj godini te

 


VRHUNSKI I VRSNI SPORTAŠI


 

6. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije vrhunskim i vrsnim sportašima ima redoviti učenik /student koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) da je državljanin Republike Hrvatske

b) da učenik / student ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine

c) da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica

d) da ima od strane Hrvatskog olimpijskog odbora temeljem Pravilnika o kategorizaciji sportaša utvrđenu jednu od slijedećih kategorija: vrhunski sportaš, odnosno Sportaš Hrvatske I., II. ili III. kategorije ili vrsni sportaš, odnosno Sportaš Hrvatske IV. i V. kategorije.

Učenici i studenti koji se natječu za dodjelu stipendije vrhunskim i vrsnim sportašima imaju pravo na dodjelu izravne stipendije.

7. Prijavu na Natječaj pristupnik iz točke 6. podnosi na ispunjenom obrascu uz koji je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku domovnice ili osobne iskaznice (pristupnika i roditelja/skrbnika)
 • uvjerenje o prebivalištu pristupnika (koje nije izdano prije 1.9.2023.)
 • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva
 • uvjerenje o upisu u tekuću školsku/akademsku 2023./2024. godinu
 • potvrdu Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji sportaša

 


UČENICI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA


8. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja ima učenik /student koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da učenik / student ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine
 • da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica
 • da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem

Deficitarnim zanimanjima smatraju se:

 • Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski programi:
 • Bravar/bravarica
 • Tesar/tesarica
 • Zidar/zidarica
 • Armirač/armiračica
 • Kuhar/kuharica
 • Konobar/konobarica
 • Automehatroničar/automehatroničarka
 • Stolar/stolarica
 • Vodoinstalater/vodoinstalaterka
 • Slastičar/slastičarka
 • Krovopokrivač/krovopokrivačica
 • Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski program:
 • Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege
 • Stručni studij:
 • Sestrinstvo
 • Primaljstvo
 • Sveučilišni studij:
 • Medicina
 • Socijalni rad
 • Socijalna pedagogija
 • Edukacijska rehabilitacija
 • Logopedija
 • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 • Brodogradnja

Posebno deficitarno zanimanje u obrazovnoj godini 2023./2024. je nastavnički smjer prirodoslovno matematičkih znanosti.

Učenici i studenti koji se natječu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja imaju pravo na dodjelu izravne stipendije.

9. Prijavu na Natječaj pristupnik iz točke 8. podnosi na ispunjenom obrascu uz koji je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku domovnice ili osobne iskaznice (pristupnika i roditelja/skrbnika)
 • uvjerenje o prebivalištu pristupnika (koje nije izdano prije 1.9.2023.)
 • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva
 • uvjerenje o upisu u tekuću školsku/akademsku 2023./2024. godinu

10. Obrazac za prijavu može se preuzeti s web portala malinska.hr. Rok za podnošenje prijave je 27. listopad 2023. godine (petak) u 12h, bez obzira na način dostave. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijava na natječaj s dokumentacijom predaje se e-mailom, poštom ili osobno u Općinsku pisarnicu.

Dostava e-mailom vrši se na adresu: katica.cvelic@malinska.hr. Primitak prijave dostavljene putem e-maila Općinski službenik će obavezno potvrditi u roku jednog radnog dana te je prijavitelj, u slučaju kada ne primi potvrdu o primitku, dužan telefonski obavijestiti službenika o poslanoj prijavi, odnosno ne dostavi potvrde o primitku, na broj 051/750 501 ili 051/750 500.

Dostava poštom vrši se na adresu: Općina Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska.

Podnošenjem prijave na oglas, kandidati su izričito suglasni da Općina Malinska-Dubašnica kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, a sukladno odredbama 0pće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni pismenim putem na e-mail u roku 30 dana od zaključenja natječaja.

KLASA: 604-01/23-01/1.

URBROJ: 2170-26-03-23-3.

Malinska, 10. listopada 2023.

Pročelnik JUO:

Neven Matuč

 

PRILOZI: 

 1. Odluka Načelnika o utvrđivanju deficitarnih zanimanja – .pdf
 2. Odluka Načelnika o raspisivanju natječaja – .pdf
 3. Natječaj – .pdf
 4. Obrazac prijave – .doc
 5. Obrazac Izjava o članovima kućanstva – .doc
 6. Odluka o dodjeli stipendije učenicima i studentima (SN PGŽ 34/23) – .pdf
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA