Koliko nas ima u Općini Malinska – Dubašnica?

Koliko nas ima u Općini Malinska – Dubašnica?

Džavni zavod za statistiku objavio je prve rezultate Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine prema kojem RH ima 3,888.529 stanovnika.  Broj stanovnika tako se od 2011. godine smanjio za 396.360 osoba, odnosno za 9,25 posto. Broj kućanstva je 1,438.423, odnosno manji za 5,31 posto u odnosu na 2011. godinu. Broj stambenih jedinica u posljednjih je 10 godina povećan za 4,61 posto te sada iznosi 2,350.444.


Rezultati popisa stanovništva za Općinu Malinska  – Dubašnica

 

U nastavku su prikazani rezultati popisa stanovništva u Općini Malinska – Dubašnica u 2021. godini.

 

Tablica 1: Rezultati popisa stanovništva u Općini Malinska – Dubašnica u 2021. godini

 

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021.


Iako je, nažalost  takozvana bijela kuga uzela maha u našoj zemlji, možemo se s ponosom pohvaliti da isti smjer kretanja stanovništva nije zahvatio našu Malinsku – Dubašnicu. Broj stanovnika naše Općine kontinuirano raste, te  je 2021. godine bilo 3.235 stanovnika, što je za 101 više u odnosu na 2011. godinu ili 3 p.p. Najveći broj stanovnika živi u naselju Malinska (826), Bogovići (357) i Sveti Vid – Miholjice (285).

Općina Malinska – Dubašnica broji 1.340 kućanstava, od čega 1.337 privatnih kućanstava (99,78%).

U Općini Malinska – Dubašnica ima ukupno 6.712 stambenih jedinica, od kojih je 3.183 stambene jedinice (47,42%).


Promjena broja stanovnika prema naseljima Općine Malinska – Dubašnica

 

Prema naseljima broj stanovnika se u prethodnom razdoblju izmjenio za:

 

Tablica 2: Stanovništvo prema naseljima Općine Malinska – Dubašnica u 2021. i 2011. godini

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. i Popis stanovništva 2011.

U odnosu na 2011. godinu u našoj Općini 2021. godine živi 101 čovjek više. Najveći rast broja stanovništva bilježe naselja Milovčići (41) i Bogovići (40), dok je najveći pad broja stanovnika zabilježen u naseljima Malinska (-139) u Vantačići (-23). Navedeno ukazuje na daljnje usmjeravanje stanovnika u ruralna područja Općine čime će biti omogućena revitalizacija i trajno očuvanje ruralnih prostora i unutrašnjosti naše Općine.

 

Izvor: Državni zavod za statistiku i www.vecernji.hr

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA