Projekt širokopojasnog pristupa Internetu

Projekt širokopojasnog pristupa Internetu

Projektom razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Grada Krka i općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik bit će do krajnjih korisnika u tzv. bijelim područjima svih sedam jedinica lokalne samouprave otoka Krka izgrađena svjetlovodna pristupna mreža (engl. Fiber to the Home – FTTH).

Bijela područja obuhvaćaju krajnje korisnike kojima trenutno nije dostupan širokopojasni pristup s brzinama od najmanje 30 Mbit/s, kao i one kojima operatori elektroničkih komunikacija širokopojasni pristup s brzinama od najmanje 30 Mbit/s neće osigurati sve do kraja 2023. godine.

Nakon što su 26. kolovoza ove godine sve otočne jedinice lokalne samouprave i Komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o. potpisali Sporazum o suradnji na ovom projektu, Grad Krk je, kao nositelj projekta, 27. kolovoza, potpisao i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014. – 2020., i to s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Realizacija ovog, za otok Krk izuzetno važnog razvojnog projekta, vrijednog ukupno 79,46 milijuna kuna kreće odmah, a završetak je planiran za kraj 2023. godine. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo je Gradu Krku 57.619.737,71 kuna bespovratnih sredstava, a ostatak, do punog iznosa (19.740.912,97 kn), sufinancirat će jedinice lokalne samouprave sukladno broju predviđenih priključaka na svome području.

Na otoku Krku tako se predviđa izgradnja svjetlovodne pristupne mreže za 12.223 korisnika:

Jedinice lokalne samouprave

Broj korisnika u bijelim područjima

Udjeli jedinica lokalne samouprave

Grad Krk 1.669 13,65%
Općina Baška 1.447 11,84%
Općina Dobrinj 3.264 26,70%
Općina Malinska-Dubašnica 3.529 28,87%
Općina Omišalj 1.106 9,05%
Općina Punat 441 3,61%
Općina Vrbnik 767 6,28%

***

Jedinice lokalne samouprave

Ukupno u kunama

Grad Krk 2.695.539,86
Općina Baška 2.336.995,91
Općina Dobrinj 5.271.565,08
Općina Malinska-Dubašnica 5.699.556,73
Općina Omišalj 1.786.259,49
Općina Punat 712.242,71
Općina Vrbnik 1.238.753,19

Kako će se projekt financirati javnim novcem, izgrađena infrastruktura bit će u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, i kao takva dostupna svim telekom operaterima pod jednakim uvjetima, s time da će po završetku investicije biti predana Ponikvi eko otok Krk d.o.o. na održavanje i upravljanje.

Projekt je usklađen sa svim mjerodavnim strateškim dokumentima na razini Europske unije i Republike Hrvatske (Digitalna agenda za Europu 2020., Europsko gigabitno društvo do 2025., Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj od 2016. – 2020.), kao i razvojnim dokumentima jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

Realizacija ovog projekta u konačnici će korisnicima novoizgrađene mreže omogućiti korištenje Interneta brzine prijenosa veće od 100 Mbit/s, s mogućnošću nadogradnje na brzine od 1 Gbit/s, pa čak i više. Ukratko, nova infrastruktura trebala bi osigurati kvalitetniji život otočanima te stvoriti preduvjete za brži budući razvoj.

Sadržaj ovog priloga isključiva je odgovornost Grada Krka!

Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Za više informacija o EU fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr.

(Izvor: www.grad-krk.hr)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA