Odluka o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka i životnog partnerstva

Odlukom Župana Primorsko-goranske županije Zlatka Komadine određene su službene prostorije za sklapanje braka i životnog partnerstva. Tako je za Matični ured Krk to Vijećnica Grada Krka, Krk, Bana J. Jelačića 2, a za Matični ured Malinska Vijećnica Općine Malinska-Dubašnica, Malinska, Lina Bolmarčića 22.
U Matičnom uredu Krk uredovno je vrijeme svaki dan od ponedjeljka do petka od 8,30 sati do 14,00 sati, a u Malinskoj utorkom i četvrtkom u isto vrijeme.
Budući da se zbog situacije s koronavirusom stranke sada ne primaju, informacije se mogu dobiti telefonom – Matični ured Krk br. 051-354-345, te Malinska 051-859-362.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.