Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Malinska-Dubašnica

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), te Odluke  Općinskog načelnika KLASA: 351-01/19-01/3, URBROJ: 2142/05-03/1-20-11 Općina Malinska-Dubašnica objavljuje NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2024.


Zainteresirana javnost javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Malinska-Dubašnica može obaviti u Općini Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, Malinska radnim danom u uredovnom radnom vremenu za stranke od 22. siječnja do 20. veljače 2020. godine.

Prilozi:

Povezane teme