Općini Malinska – Dubašnica godišnji prihod od 234.612,25 kuna

Općini Malinska – Dubašnica godišnji prihod od 234.612,25 kuna Zakonom o elektroničkim komunikacijama iz 2008. godine, u pravni sustav uveden je novi pravni institut  „pravo puta“, temeljem kojeg se za korištenje zemljišta koje se upotrebljava za elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu, plaća godišnja naknada po četvornom metru što je dodatno bilo utvrđeno Pravilnikom o potvrdi i naknadi za

pravo puta iz 2009. godine. Drugim riječima, u konkretnom slučaju, Općina Malinska-Dubašnica stupanjem na snagu pozitivnih propisa, mogla je ostvariti značajan godišnji prihod za korištenje nekretnina u svojem vlasništvu, kojima se služi infrastrukturni operater, elektroničke komunikacijske infrastrukture, međutim, to nije učinila iz nepoznatih razloga.

Provedenom analizom 2014. godine, i ozbiljnim pristupom u konačnici 2019. godine, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, donijela je izvršno i pravomoćno rješenje u postupku utvrđivanja infrastrukturnog operatera i visine naknade za pravo puta elektroničke komunikacijske infrastrukture izgrađene na nekretninama u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica, koja će svake naredne godine s tog osnova uprihodovati čak 234.612,25 kuna. Infrastrukturni operater uplatio je navedeni iznos Općini i za proteklo razdoblje od tri godine, odnosno sveukupno 703.836,75 kuna.

 

Povezane teme