Obavijest o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja poslovne namjene K-3 Barušići („Službene novine“ Primorsko–goranske županije br. 23/11).

KLASA: 350-02/19-01/10
U.
Br: 2142/05-04-03/1-19-9

Malinska, 11. srpnja 2019. godine

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K-3 Barušići („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 23/11) Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica kao nositelj izrade plana daje 

                    O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da se pristupilo Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja poslovne namjene K-3 Barušići („Službene novine“ Primorsko–goranske županije br. 23/11).

Odluka o izradi je objavljena u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije br. 15. od 11. lipnja 2019. godine.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Veličina slova