Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Kako bi se postigla jednoobraznost i standardizacija prilikom primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, u dijelu koji se odnosi na savjetovanje s javnošću županija, gradova i općina,  Povjerenik za informiranje, suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer pripremio je Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Povezane teme