Zaštita osobnih podataka Dubašnica d.o.o.

Adresa: Stipkino 21, 51511 Malinska • tel. 051 859 961  • fax. 051 859 961 •  @ dubasnica@malinska.hr  • web. www.malinska.hr • pon. – pet. 07,00 – 15,00NOVOSTI I NATJEČAJI I JAVNE NABAVE I ODLUKE I SAVJETOVANJA I SKUPŠTINA I PRISTUP INFORMACIJAMA  I PARKING I GROBLJA I JAVNI TUŠEVI I EU PROJEKTI I POČETNA  

 


Sukladno odredbi čl. 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Uredba) Dubašnica d.o.o. pruža obavijest o obradi i sigurnosti osobnih podataka Ispitanika, pravima Ispitanika i kako se ta prava ostvaruju te ostalim potrebnim obavijestima sukladno Uredbi.

Podaci o voditelju obrade osobnih podataka i kontakti Službenika za zaštitu podataka:

Voditelj obrade
Dubašnica d.o.o.
Stipkino 21
HR – 51511 Malinska
tel.: +385(51)859-961
e-mail: dubasnica@malinska.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka

Karla Toić
Stipkino 21
HR – 51511 Malinska
tel.: +385(51)859-961
e-mail: parking@malinska.hr

Za ostvarivanje prava zajamčena Uredbom i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka upućujemo Vas da se obratite društvu Dubašnica d.o.o. kao Voditelju obrade putem obrasca Zahtjev za ostvarivanje prava Ispitanika.

Zahtjev za ostvarivanje prava Ispitanika

Prigovor na obradu podataka možete podnijeti na obrascu prigovora koji možete koristiti prilikom upućivanja prigovora Voditelju obrade.

Prigovor Voditelju obrade

Za podnošenje odgovarajućih zahtjeva u vezi s pravima Ispitanika, podnošenje prigovora ili bilo kakve informacije iz područja zaštite osobnih podataka, Ispitaniku je na raspolaganju službenik za zaštitu podataka kojeg se može kontaktirati na gore navedene kontakt podatke.

Ako nakon obraćanja Voditelju obrade niste uspjeli ostvariti svoja prava i smatrate da je povrijeđeno Vaše pravo na zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) sa Zahtjevom za utvrđivanje povrede prava.

 

Zahtjev za utvrđivanje povrede prava AZOP-u možete podnijeti na sljedeće načine:
• pisanim putem na adresu:
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10 000 Zagreb
• poslati e-mail: azop@azop.hr

Zahtjev za utvrđivanje povrede prava – AZOP

Predlaže se Ispitaniku prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava AZOP-u, kontaktirati službenika za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja


 


Politika privatnosti

Pravilnik o video nadzoru

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA