Zaštita osobnih podataka KD Dubašnica

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Službenik za zaštitu osobnih podataka, prema članku 2. stavka 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.


Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:


KOMUNALNO DRUŠTVO DUBAŠNICA d.o.o.

Stipkino 21, 51 511 Malinska
Broj službenog telefona: 051/859-961
e-mail: parking@malinska.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka na način da:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka;
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka;
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka;
  • brine o izvršenju obaveza iz članka 14. i Zakona o zaštiti osobnih podataka;
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka;
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podatka.

Politika privatnosti

Pravilnik o video nadzoru

DOKUMENTI:

ZAHTJEV-ispitanika-za-pravo-na-prigovor

ZAHTJEV-ispitanika-za-pravo-na-ogranicenje-obrade

ZAHTJEV-ispitanika-za-pravo-na-brisanje-pravo-na-zaborav

ZAHTJEV-ispitanika-o-povlacenju-privole

ZAHTJEV-ispitanika-na-pristup

ZAHTJEV-ispitanika-na-ispravak

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA