Skupština Komunalnog društva Dubašnica d.o.o.


Adresa: Stipkino 21, 51511 Malinska • tel. 051 859 961  • fax. 051 859 961 •  @ dubasnica@malinska.hr  • web. www.malinska.hr • pon. – pet. 07,00 – 15,00

NOVOSTI I NATJEČAJI I JAVNE NABAVE I ODLUKE I SAVJETOVANJA I SKUPŠTINA I PRISTUP INFORMACIJAMA  I PARKING I GROBLJA I JAVNI TUŠEVI I EU PROJEKTI I POČETNA  

 

Odlukom o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o. KLASA: 360-01/20-02/2, URBROJ: 2142/05-03/1-21-67 od 16. srpnja 2021. za članove Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o. Malinska imenuju se:

1. Robert Anton Kraljić, OIB: 99788377905

2. Ivica Bogović, OIB: 65144777018

3. Ivan Šabalja, OIB: 56907960608

4. Milena Mance, OIB: 73996648932

5. Sanjin Bajor, OIB: 12825230637

Mandat imenovanih članova traje četiri godine.


ZAPISNICI SKUPŠTINE


 


NOVOSTI I NATJEČAJI I JAVNE NABAVE I ODLUKE I SAVJETOVANJA I SKUPŠTINA I PRISTUP INFORMACIJAMA  I PARKING I GROBLJA I JAVNI TUŠEVI I EU PROJEKTI I POČETNA  

 

 

 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA