Usluga javnih tuševa


Adresa: Stipkino 21, 51511 Malinska • tel. 051 859 961  • fax. 051 859 961 •  @ dubasnica@malinska.hr  • web. www.malinska.hr • pon. – pet. 07,00 – 15,00

NOVOSTI I NATJEČAJI I JAVNE NABAVE I ODLUKE I SAVJETOVANJA I SKUPŠTINA I PRISTUP INFORMACIJAMA  I PARKING I GROBLJAJAVNI TUŠEVI I POČETNA

 


 

Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o. Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska – Dubašnica (SN PGŽ 6/23) povjereno je obavljanje komunalne djelatnosti usluge korištenja javnih tuševa na plažama.

 

DOKUMENTI:

Opći uvjeti korištenja usluge javnih tuševa na plažama (SN 16/23)

Cjenik usluge korištenja javnih tuševa na općinskim plažama(2023.)


 

NOVOSTI I NATJEČAJI I JAVNE NABAVE I ODLUKE I SAVJETOVANJA I SKUPŠTINA I PRISTUP INFORMACIJAMA  I PARKING I GROBLJAJAVNI TUŠEVI I POČETNA

 

 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA