Pravo na pristup informacijama Dubašnica d.o.o.


Adresa: Stipkino 21, 51511 Malinska • tel. 051 859 961  • fax. 051 859 961 •  @ dubasnica@malinska.hr  • web. www.malinska.hr • pon. – pet. 07,00 – 15,00

NOVOSTI I NATJEČAJI I JAVNE NABAVE I ODLUKE I SAVJETOVANJA I SKUPŠTINA I PRISTUP INFORMACIJAMA  I PARKING I GROBLJAJAVNI TUŠEVI I POČETNA

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem Ustava Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst i 5/14) i čl. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22) uređuje se pravo na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija.

Sukladno čl. 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22) informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima Zakona.

Službenik za informiranje


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće načine:

1. putem telefona na broj: +385 (0)51 859 961
2. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: parking@malinska.hr
3. na obrascu: Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4. poštom na adresu: Dubašnica d.o.o., Stipkino 21, 51511 Malinska (na obrascu: Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija)
5. osobno na adresu: Dubašnica d.o.o., Stipkino 21, 51511 Malinska


 

Službenica za informiranje


Odlukom direktora društva Dubašnica d.o.o. od 16. studenog 2022. g. službenicom za informiranje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22) imenovana je Karla Toić, knjigovođa.

Karla Toić
Adresa: Stipkino 21, 51511 Malinska
Telefon: +385(51)859-961
Email: parking@malinska.hr

Odluka o imenovanju službenice za informiranje

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji Društvo će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Društvo će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja poziva na ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Društvo će odbaciti zahtjev rješenjem.

Naknada za pristup informacijama
Dubašnica d.o.o. za obavljanje komunalnih poslova ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju čl. 19. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22).
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu (fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK):
1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura (0,23 kn)
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura (0,53 kn)
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura (0,98 kn)
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura (1,58 kn)
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura (3,99 kn)
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura (6,03 kn)
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura (209,99 kn) za 64 GB, 19,91 eura (150,01 kn) za 32 GB, 15,93 eura (120,02 kn) za 16 GB, 6,64 eura (50,03 kn) za 8 GB, 3,98 eura (29,99 kn) za 4 GB
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura (0,83 kn)
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura (0,98 kn)

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu prethodno navedene, Društvo određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje Društvo ima te trošak poštanskih usluga.

Korisnik prava na informaciju treba unaprijed na račun Društva u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave.

U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva. 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama


Upitnik za samoprocjenu

Upitnik za samoprocjenu (XLS)

 

 


 ARHIVA


1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje.

Odlukom direktora Komunalnog društva Dubašnica , od 01. veljače 2017. godine službenikom za informiranje u skladu sa zakonom o  pravu na pristup informacijama  u Komunalnom društvu Dubašnica imenovan je Gordan Franolić, voditelj službe parkiranja.


Službenik za informiranje:

Gordan Franolić,
voditelj službe parkiranja

Pisani zahtjev za pristup informacijama:

Komunalno društvo Dubašnica, Stipkino 21, 51511 Malinska

Telefon: 051/859 – 961

Kontakt: parking@malinska.hr

Zahtjev za pristup informacijama  upućuje se na službenom obrascu, ali se može uputiti i usmeno, temeljem čega se sastavlja Zapisnik.2016.

1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
2. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija
3. Katalog informacija
4. Godišnje izvješće za 2016. godinu

 

Zahtjev za pristup informacijama se podnosi pismenim putem, na zato predviđenom obrascu (ili putem telefona) na adresu:

KOMUNALNO DRUŠTVO DUBAŠNICA d.o.o.
Stipkino 21, 51511 Malinska
(Službenik za informiranje)


e – Savjetovanja  Dubašnica d.o.o.

Prigovori i reklamacije


NOVOSTI I NATJEČAJI I JAVNE NABAVE I ODLUKE I SAVJETOVANJA I SKUPŠTINA I PRISTUP INFORMACIJAMA  I PARKING I GROBLJAJAVNI TUŠEVI I POČETNA

 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA