Organizacijska struktura i predmet poslovanja KD Dubašnica

Tijela društva su:

1. Skupština
2. Uprava, koju čini jedan direktor.


 

Predmet poslovanja

* tiskarska djelatnost i usluge povezane s tiskanjem
* reciklaža
* proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
* skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
* uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti
* ostali kopneni prijevoz
* skladištenje robe
* ostale prateće djelatnosti u prijevozu
* poslovanje nekretninama
* iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
* prikazivanje filmova
* ostale rekreacijske djelatnosti
* pogrebne i srodne djelatnosti
* održavanje i upravljanje grobljima i krematorijima i prijevoz pokojnika
* održavanje javnih i zelenih površina, dječjih igrališta i sportskih terena
* održavanje nerazvrstanih cesta
* održavanje čistoće svih vrsta objekata
* održavanje javne rasvjete
* obavljanje dimnjačarskih poslova
* tržnica na malo
* odlaganje komunalnog otpada
* obavljanje usluga lučkih djelatnosti na pomorskom dobru
* iznajmljivanje privezišta za obavljanje športske, nautičko – turističke, ribarske i druge djelatnosti
* obavljanje rekreacijskih djelatnosti na plažama
* iznajmljivanje plažnih rekvizita, uređaja i plovnih objekata
* lučke djelatnosti:
* – spuštanje i podizanje brodica u more i iz mora
* – čišćenje i održavanje brodica
* – privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata
* – ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj roba
* – skladištenje i prenošenje roba i drugih materijala
* ukrcaj i iskrcaj putnika
* – ostale gospodarske djelatnosti koje su s predhodno navedenima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj i tehnološkoj svezi (npr.: opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, servisi lučke mehanizacije, lučko – agencijski poslovi i dr.)
* upravljanje sportskim objektima
* iznajmljivanje sportske opreme
* obavljanje redarske službe pri javnim okupljanjima
* izrada i upravljanje bazama podataka
* računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
* organizacija kulturnih priredbi u zatvorenim i otvorenim prostorima
* prijevoz brodovima ili čamcima za izlete, kružna putovanja i razgledavanje
* kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* izrada i montaža gradskih i mjesnih cjevovoda i priključaka
* uređenje i održavanje javnih izljeva, cisterni i bunara
* građenje, projektiranje i nadzor
* organizacija i naplata usluga parkiranja
* pauk služba i blokiranje vozila
* iznajmljivanje kioska, boksova i štandova

 

Osnivači/članovi društva

Općina Malinska – Dubašnica, OIB: 36462926568
Malinska, Lina Bolmarčića 22

– jedini osnivač d.o.o.

 

Osobe ovlaštene za zastupanje

Ivan Petršorić, OIB: 58128109364
Milčetići, Milčetići 27

– član uprave

– zastupa društvo pojedinačno i samostalno, temeljem Odluke jedinog člana Društva od 01. studenog 2013. godine

 

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju sastavljena je dana 25. studenog 2005. godine.
Odlukom člana Društva od 06. veljače 2014. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju u cijelosti. Potpuni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom člana društva od 20. ožujka 2014. godine Izjava o osnivanju izmijenjena je u čl. 3. koji se odnosi na predmet poslovanja-djelatnosti. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA