Organizacijska struktura i predmet poslovanja Dubašnica d.o.o.

Tijela društva su:

1. Skupština
2. Uprava, koju čini jedan direktor.


Nadležni sud

Trgovački sud u Rijeci

 

MBS

040225651

 

OIB

99387927460

 

EUID

HRSR.040225651

 

Status

Bez postupka

 

Tvrtka

Komunalno društvo Dubašnica, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
Dubašnica d. o. o.

 

Sjedište/adresa

Malinska (Općina Malinska-Dubašnica)
Bogovići, Stipkino 21

 

Adresa elektroničke pošte

dubasnica@malinska.hr

 

Temeljni kapital

200.000,00 kuna

 

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

 

Osnivači/članovi društva

Općina Malinska – Dubašnica, OIB: 36462926568 (Prikaži vezane subjekte)
Malinska, Lina Bolmarčića 22

– jedini osnivač d.o.o.

 

Osobe ovlaštene za zastupanje

Toni Kraljić, OIB: 11906910617 (Prikaži vezane subjekte)
Malinska, Lina Bolmarčića 31

– član uprave

– zastupa samostalno i pojedinačno, temeljem odluke od 24. rujna 2021., s početkom mandata 1. studenog 2021. do 31. listopada 2025.

 

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju sastavljena je dana 25. studenog 2005. godine.
Odlukom člana Društva od 06. veljače 2014. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju u cijelosti. Potpuni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.
Odlukom člana društva od 20. ožujka 2014. godine Izjava o osnivanju izmijenjena je u čl. 3. koji se odnosi na predmet poslovanja-djelatnosti. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen je u zbirku isprava.

 

Financijska izvješća

Datum predaje Godina Obračunsko razdoblje Vrsta izvještaja
29.04.2021 2020 01.01.2020 – 31.12.2020 GFI-POD izvještaj Pregledaj na stranicama RGFI

 

Evidencijske djelatnosti

* tiskarska djelatnost i usluge povezane s tiskanjem
* reciklaža
* proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
* skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
* uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti
* ostali kopneni prijevoz
* skladištenje robe
* ostale prateće djelatnosti u prijevozu
* poslovanje nekretninama
* iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
* prikazivanje filmova
* ostale rekreacijske djelatnosti
* pogrebne i srodne djelatnosti
* održavanje i upravljanje grobljima i krematorijima i prijevoz pokojnika
* održavanje javnih i zelenih površina, dječjih igrališta i sportskih terena
* održavanje nerazvrstanih cesta
* održavanje čistoće svih vrsta objekata
* održavanje javne rasvjete
* obavljanje dimnjačarskih poslova
* tržnica na malo
* odlaganje komunalnog otpada
* obavljanje usluga lučkih djelatnosti na pomorskom dobru
* iznajmljivanje privezišta za obavljanje športske, nautičko – turističke, ribarske i druge djelatnosti
* obavljanje rekreacijskih djelatnosti na plažama
* iznajmljivanje plažnih rekvizita, uređaja i plovnih objekata
* lučke djelatnosti:
* – spuštanje i podizanje brodica u more i iz mora
* – čišćenje i održavanje brodica
* – privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata
* – ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj roba
* – skladištenje i prenošenje roba i drugih materijala
* ukrcaj i iskrcaj putnika
* – ostale gospodarske djelatnosti koje su s predhodno navedenima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj i tehnološkoj svezi (npr.: opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, servisi lučke mehanizacije, lučko – agencijski poslovi i dr.)
* upravljanje sportskim objektima
* iznajmljivanje sportske opreme
* obavljanje redarske službe pri javnim okupljanjima
* izrada i upravljanje bazama podataka
* računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
* organizacija kulturnih priredbi u zatvorenim i otvorenim prostorima
* prijevoz brodovima ili čamcima za izlete, kružna putovanja i razgledavanje
* kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* izrada i montaža gradskih i mjesnih cjevovoda i priključaka
* uređenje i održavanje javnih izljeva, cisterni i bunara
* građenje, projektiranje i nadzor
* organizacija i naplata usluga parkiranja
* pauk služba i blokiranje vozila
* iznajmljivanje kioska, boksova i štandova
* organizacija i posredovanje u organizaciji kulturnih, estradnih i svih drugih priredbi, koncerata i javnih manifestacija
* usluge turističke agencije osim pružanja usluga u vezi s poslovanjem karticama, putničkim čekovima i mjenjačkih usluga
* turističke usluge u zdravstvenom turizmu
* turističke usluge u kongresnom turizmu
* turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
* turističke usluge u poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
* usluge turističkog ronjenja
* usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
* sportska rekreacija
* sportska poduka
* vođenje sportskih natjecanja
* poticanje i organiziranje seminara, kongresa i tečajeva iz područja kulturne baštine (maritimne baštine)
* prihvat, informiranje, stručno vođenje, razgledavanje i interpretacija iz područja kulturne baštine (maritimne baštine)
* ekološka poduka posjetitelja i lokalnog stanovništa
* djelatnost interpretacijskog centra
* poljoprivredna djelatnost
* ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
* integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
* potvrđivanje suglasnosti sa specifikacijom proizvoda
* stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribartvu te unaprijeđenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
* djelatnost uzgoja, prerade i konzerviranja maslina i maslinovog ulja
* djelatnost proizvodnje sirovih i rafiniranih ulja i masti
* pružanje usluga punjenja, točenja i pakiranja maslinovog ulja
* pružanje usluga ispitivanja i analize maslinovog ulja
* djelatnost uzgoja i prerade lavande i eteričnih lavandinih proizvoda
* djelatnost uzgoja i proizvodnje ljekovitog bilja, voća, oraha i usjeva za pripremanje začina i napitaka
* usluge informacijskog društva
* organiziranje kongresa, seminara i tečajeva

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA