Općinska Naselja

Općina Malinska – Dubašnica obuhvaća područja naselja: Barušići, Bogovići, Kremenići, Ljutići, Malinska, Maršići, Milčetići, Milovčići, Oštrobradić, Porat, Radići, Sabljići, Sršići, Strilčići, Sveti Anton, Sveti Ivan, Sveti Vid-Miholjice, Turčić, Vantačići, Zidarići i Žgombići (popis ulica / odluka).  S obzirom da je sjedište Općine – Malinska opisano prije slijedi kratki opis same Dubašnice i ostalih njezinih općinskih naselja.

Dubašnica (Dubačnica, Dubasniza) je nekadašnje selo i župa u Općini Malinska – Dubašnica,  na sjeverozapadu otoku Krka, u Hrvatskoj. Dubašnica je prostrano, zeleno, plodno i  šumovito područje otvoreno prema Riječkom zaljevu. Osnovano je negdje pred kraj 15 stoljeća, najkasnije 1491. kada su žitelji dobili pravo na vlastitog  župnika. Selo Dubašnica je izumrlo u 18. stoljeću, a u 19. stoljeću njegovu funkciju preuzima naselje Bogovići u kojima je 1644. započela gradnja kapele  Majke Božje Karmelske, ali je ime župe i dalje ostalo Dubašnica, a prisutno je i danas u imenu općine Malinska – Dubašnica. Na mjestu nekadašnje kapelice  danas se nalazi Župna crkva sv. Apolinara, a mjesto Bogovići danas je gotovo sraslo sa Malinskom. Područje današnje Dubašnice čini 20 manjih naselja: Barušići,  Bogovići (nekadašnje središte, danas tu funkciju ima Malinska) , Kremenići, Ljutići,Maršići, Milčetići, Milovčići, Oštrobradić, Porat, Radići, Sabljići, Sršići, Strilčići, Sveti Anton, Sveti Ivan, Sveti Vid-Miholjice, Turčić, Vantačići, Zidarići i Žgombići. Ime je dobila po hrastu (dubu), odnosno gustim šumama duba (šume hrasta medunca, koju nadopunjuju i šume bijeloga graba)  kojima je taj kraj bio prekriven. Iz povijesti se zna da sredinom 15. stoljeća na područje Dubašnice, Šotoventa i sjeverni dio općine Dobrinj knez Ivan VII. Frankopan, je naselio 200-tinjak  obitelji (čija imena i danas nasljeduju naselja Dubašnice) s Velebita kojima je dao zemlju na upravljanje, a zauzvrat su morali davati dio prinosa njegovoj plemićkoj obitelji. Dotadašnje hrvatsko stanovništvo te je doseljenike zvalo Murlacima ili Morlacima, tj. Vlasima. Međutim, tako su otočani općenito nazivali stanovnike priobalja; npr. stanovnici Krka i Mlečani kanal između Krka i Vinodola nazivali su Murlačkim kanalom. Prema tome radilo se zapravo većinom o  Hrvatima, a što potvrđuju i njihova prezimena prema kojima su sela kasnije i dobila nazive. Osim Hrvata bilo je i nekoliko doista vlaških obitelji. Već koncem 15. st. dio doseljenika je odselio u Istru i naselio se na područje planine Ćićarije, tzv. Ćići.

 Do 19. stoljeća ti su doseljenici u Dubašnicu (Morlaci) govorili jednom vrstom romanskog dijalekta,  krčkorumunjski ili se još koristi naziv Murlačka Besida,  koji je s vremenom poprimio većinu slavenskih riječi. Za razliku od njihovog jezika koji je izumro, dio onih Murlaka koji su odselili u Istru još i danas govore posebnom vrstom romanskog narječja Istrorumunjskim. Od gospodarstva prevladava: Poljodjelstvo, povrtlarstvo i vinogradarstvo. Od poznatih osoba spomenimo: Josip Antun Kraljić i Branko Fučić…. Sveci koji se slave u općinskim naseljima: 25.01. sv. Pavao (Barušići) – Pavlova – blagdan, 24.05. sv. Ivan Krstitelj (Sv. Ivan) – Ivanja – svetkovina, 13.06. sv. Anton Padovanski (Sv. Anton) – Antonja – spomendan, 20.07. sv. Apolinar (Malinska-Bogovići) – Polinarova – blagdan, 22.07. sv. Marija Magdalena (Porat) – Magdalenjina – spomendan, 16.08. sv. Rok (Turčići) – Rokova – spomendan, 29.09. sv. Mihovil arkanđeo (Sv. Vid) – Mihoja – blagdan, 13.11. sv. Andrija (Žgombići) – Andrijina – blagdan, 06.12. sv. Nikola (Malinska) – Mikulja – spomendan i  17.12. sv. Ivan de Matha (Oštrobradići) – Ivanja – spomendan.


BARUŠIĆI


Naselje (selo) je smješteno u gornjem jugoistočnom dijelu općine na cesti koja od Sv.Vida vodi prema Krku.Sastavni je dio tzv.  Poganke, a malo izvan mjesta  na pješačkom putu prema Ljutićima  smještena je kapela Obraćenja Sv.Pavla,  okružena visokim čempresima i brojnim gromačama.Selo ima 25 stanovnika.


BOGOVIĆI


Jedno od najvažnijih povijesnih naselja općine,jedna je od dvije katastarske općine Dubašnice stvorena za vrijeme Austro-Ugarske.   Župna crkva je 1857 g. dograđena na već postojeću kapelu Majke Božje Karmelske, na način da je doslovno preseljena kamen  po kamen sa mjesta današnjeg starog groblja u Dubašnici, gdje je i danas ostao zvonik te nekadašnje crkve. U starom dijelu mjesta još se i danas može vidjeti  nekoliko obnovljenih kuća građenih u izvornom dubašljanskom ruralnom stilu građenja, a obnovljen  je i stari toš u privatnom vlasništvu obitelji Bogović. Mjesto je u stvarnosti spojeno sa Malinskom i broji 317 stanovnika. U njemu se nalazi osnovna škola Malinska – Dubašnica,a po brojnosti djece   druga je po veličini i kapacitetu na otoku Krku. Pored nje se nalazi velika novoizgrađena školska dvorana , a nedaleko od mjesta  na izlazu prema Sv.Antonu nalazi se i novo župsko groblje.


KREMENIĆI

        


Naselje se nalazi na cesti koja od Sv.Vida ide prema Krku i smješteno je uzduž te nekad važne prometnice, slično kao i još nekoliko sela u tom dijelu gornje Dubašnice. Broji 75 stanovnika, a zbog blizine Malinske   podosta se raširilo u zadnjih 20-tak godina. U selu postoji lijepo dječje igralište kao i nekoliko obnovljenih kamenih kuća.


 LJUTIĆI


 

 


Naselje (selo) ima samo devet stanovnika i nalazi se između sela Barušići i Oštrobradić. Sastavni je dio Poganke. Okruženo  je poljima i maslinicima i može se pohvaliti mirom jer malena i vijugava cesta koja vodi ka selu u njemu i završava.


MARŠIĆI

            

 

  


Maleno naselje (selo) koje se nalazi iznad Sv. Vida i spada u Miholjice. U Maršićima živi svega 10-tak ljudi.  Na putu prema nenaseljenom selu Sršićima nalazi se poznato kasnoantičko povijesno nalazište Cickini sa  nalazištem crkve iz 5-6 stoljeća i mnoštvom rimskih ostataka koje su predmet pomnih arheoloških istraživanja.


MILČETIĆI

        

 

 


Naselje se nalazi u donjem, nižem  dijelu Dubašnice ,ali se ne proteže do mora. Praktički se spojilo  sa Bogovićima sa sjeverne strane i Malinskom sa zapadne. Ima 245 stanovnika.


MILOVČIĆI

  

 

 

 

Najveće mjesto tzv. Poganke koje broji 124 žitelja i nalazi se na pola puta između Bogovića i  udaljenjih sela Poganke. U selu postoji maleni dom sagrađen radom i zalaganjem stanovnika sa  područja okolnih sela koji služi mladima za druženje te u svrhe radnih i izbornih aktivnosti.

 


OŠTROBRADIĆ

  

Nekad veoma važno i stanovništvom brojno naselje Dubašnice koje je u poslijeratnim vremenima doživjelo iseljevanje u prekomorske zemlje pa su sad mnoge kuće zatvorene. Nalazi se u središnjem dijelu Poganke ,a kako je po konfiguraciji raštrkano, podijeljeno je u zaseoke Hržić , Perovica i Peškovac. Po ljeti se mnoštvo naših sugrađana vrati u selo pa je u novije vrijeme poznato po fešti koja se zove „Pogančarska noć“, a ima i jog na kojima se ljeti skupljaju povratnici iz Amerike i domaći koji zaigraju na bale. Selo sada ima 86 žitelja.


PORAT

 

Porat je malo naselje s lukom u Općini Malinska – Dubašnica, na otoku Krku,u Hrvatskoj.Porat je smješten na sjeverozapadnoj obali Krka, na jugozapadnom kraju prostranog Malinskog zaljeva, iznad manjeg zaljeva, zapadno od Malinske. Naselje je povezano cestom do drugih mjesta na otoku. Na kraju oko 60 metara široke i 100 metara duge uvale je mali gat, gdje je more dubine od 1,5 metar. Na početku ulaza u zaljev je oko 70 metara dug koljenast lukobran, na kojem je moguć vez plovila s gazom do 2 m. Lučica je dobro zaštićena od svih vjetrova, pri jačoj buri samo more može postati valovito. Franjevački samostan sv. Marije Magdalene, koji se nalazi zapadno od naselja bio je sagrađen oko 1500. godine. Samostan je dobio svoj današnji izgled u 17. stoljeću. U samostanu je crkva Sv. Marije Magdalene sagrađena sredinom 16. stoljeća. Zapadno od Porta iznad zaljeva Sv. Martin su ruševine benediktinskog samostana i crkve iz 12. stoljeća.Naselje ima 192 stanovnika.


 RADIĆI

 

Nekad veoma malo naselje (selo) sa nekoliko kuća, naraslo je u zadnje vrijeme u mjesto koje se sa zapadne strane u  potpunosti spojilo sa Malinskom i sada broji 175 stanovnika.


SABLJIĆI

  

Malo naselje (selo), smješteno na jugu općine, koje je u zadnjih desetak godina doživjelo svoj vrhunac u obnovi mnoštva starih kamenih kuća s  čijih „balatura“ i volti puca prekrasan pogled na Kvarner. U selo se dolazi prolaskom kroz središte sela Sv.Anton.  Okruženo je netaknutom prirodom, maslinicima i brojnim stadima ovaca na ispašama. Ima 21-og stalnog žitelja.


SRŠIĆI

Danas potpuno nenaseljeno naselje (selo) koje spada pod Sv.Vid Miholjice, a još 60-tih godina nekoliko je stanovnika živjelo u njem, no stanovništvo se zbog udaljenosti, raštrkanih kuća i rijetke naseljenosti iselilo. U selu postoji kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije ,a cijelo je područje sela posebna srednjovjekovna etnološka cjelina koju bi bilo zanimljivo obnoviti i prezentirati javnosti.


STRILČIĆI

           

Najmanje naselje (selo) Dubašnice, smješteno iznad plodnog polja i smješteno na cesti koja  vodi prema Poljicima. Broji svega 3 stanovnika uz mnogo zatvorenih kuća. Danas u njemu postoji lijepo uređen lovački dom kojeg koriste lovci Dubašnice i susjednih Poljica. Iznad sela nalaze se ruševine kapele Sv.Nikole.


SVETI ANTON 

   

 

 

 
Povijesno veoma važno naselje (selo) Dubašnice čiji je naziv nekad bio Kovači, a s vremenom je mjesto promijenilo ime po istoimenoj kapeli smještenoj u središnjem dijelu sela. Na važnost naselja ukazujei činjenica da ima zasebnu katastarsku općinu. Kapela Sv. Antona je prostrana, s lijepom ložom ispred ulaznih vrata i placom smještenom sa zapadne strane ispod koje je seoska cisterna. Nad kamenim ertama prozora kapele uklesano je nekoliko glagoljskih natpisa. Selo je smješteno u ravničarskom dijelu Općine, a stanovništvo se i danas uvelike bavi poljoprivredom i stočarstvom. Selo posjeduje jog na kojem se igra na bale. Danas selo ima 149 stanovnika.


SVETI IVAN

 

 

 

 

Naselje (selo) se nalazi na cesti koja od Sv.Antona vodi ka Krku i smješteno je uzduž ceste.  U selu postoji kapelica Sv.Ivana sa veoma lijepom ložom. Broji 72 stanovnika. 


SVETI VID – MIHOLJICE

 

 

 


Sveti Vid – Miholjice je naselje u Općini Malinska – Dubašnica, na zapadu otoka Krka, u Hrvatskoj. Sveti Vid se nalazi u neposrednoj blizini Malinske. Sveti Vid-Miholjice je tipično krčko naselje (selo) sa malim kamenim kućama, zbog njegovog autentičnog izgleda stavljen je pod zaštitu Ministarstva kulture RH. Kod Svetog Vida-Miholjice na polju Skirin pronađeni su ostatci ranokršćanske crkve iz 6. stoljeća ravenskog tipa. U mjestu se nalazi župna Crkva svetog Mihovila, a svake godine 29. rujna slavi se dan zaštitnika – čakavski Mihoja. Sveti Vid-Miholjice je nakon općinskog sjedišta Malinske, najveće naselje u Općini Malinska – Dubašnica. Tu je prema popisu iz 2001. g. živjelo 256 stanovnika. Kretanje broja stanovnika Svetog Vida nema izražene poraste i padove kao što je slučaj kod većine naselja na otoku Krku. Ipak i tu se bilježi period porasta broja stanovnika u drugoj polovini 19. i početkom 20. st. kao i kod gotovo svih krčkih naselja; s 219 stanovnika 1857. g. na maksimalnih 363 stanovnika 1910. g. Sredinom 20. st. dolazi do stagnacije, a zatim i depopulacije tako da je 1981. g. zabilježen najmanji broj žitelja Svetog Vida od kada postoje službeni podaci, 195. Međutim, zahvaljujući dobroj prometnoj povezanosti i snažnom razvoju turizma u susjednoj Malinskoj, od 1981. g. postupno raste broj stanovnika. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. g. naselje ima 261 stanovnika.


TURČIĆ

 

 

 


Naselje (selo) se nalazi u donjem dijelu Dubašnice i broji 22 stanovnika. U selu se nalazi kapela Sv.Roka ,a ako se asfaltiranom krivudavom cesticom prođe kroz selo i krene dalje dolazi se u polje dubašljansko i konačnog cilja tzv. starog groblja i važnog povijesnog mjesta Dubašnice na kojem je ostao samo visoki zvonik Sv. Apolinara. S tog je mjesta polovinom 19. stoljeća preseljena crkva u novo središte župe Bogović jer je to područje postalo  udaljeno za sva sela tadašnje župe, a sela koja su bila u blizini polako su se gasila zbog malarije i ljudi iseljavali u smjeru obale i viših krajeva Dubašnice.


VANTAČIĆI

 

 

 


Vantačići su naselje u Općini Malinska – Dubašnica, na zapadnoj obali otoka Krka, u Hrvatskoj. Vantačići su sve do 1990-ih bili selo ribara i težaka, danas je to ladanjsko naselje, sa kućama za odmor, i apartmanima. Vantačići se nalaze na obali istoimenog šumovitog zaljeva između Malinske (2 km) i naselja Porta (1 km). Uz čitav zaljev vodi šetnica pored plaža i borovih šumaraka. U Vantačićima je izgrađena je nova marina s oko 150 vezova za prihvat brodica, naselje ima dva dućana, pizzeriju i kafić. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011.g. naselje ima 214 stanovnika.

      


ZIDARIĆI 

                

 

 

Naselje se nalazi u donjem dijelu Dubašnice, smješten malo iznad mora no u zadnje vrijeme se praktički spojilo sa skladno uređenom uvalom Rova. Na priobalnom dijelu sada niču privatni hoteli i vile i mjesto se naglo razvija. Ima  110 stanovnika.


 ŽGOMBIĆI

        

 

 


Naselje (selo) se nalazi u gornjem dijelu Dubašnice i leži na cesti koja od Sv.Vida vodi prema Krku.Ima 59 žitelja. U selu se nalazi kapela Sv.Andrije koja je veoma stara i ima pisane spomenike krčkih knezova Frankopana.


    

   

      


 

Web portal,Portal,Općina,Malinska - Dubašnica,Malinska,Dubašnica,Robert Anton Kraljić,Miroslav Topić,Općinsko vijeće,PGŽ,Primorsko-goranska županija,otok Krk,uprava,dokumenti,vijesti,građani,ekonomija,galerija,kontakt,download,preuzimanje   

 

 

      

 

 

 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA