Odluka o grobljima

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima („Narodne novine” broj 19/98 i 50/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20) Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica na sjednici održanoj 28. listopada 2020. godine, donijelo je Odluku o grobljima. Ovom se Odlukom utvrđuju oprema i uređaji grobnog mjesta, mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, održavanje groblja i uklanjanje otpada s groblja, uvjeti upravljanja grobljem te uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.  Groblja na području Općine Malinska-Dubašnica su: Staro groblje (Svetog Apolinara), Groblje Miholjice (Svetog Mihovila) i Novo groblje u Bogovićima. Groblja su komunalni objekti u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica-

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA