Javne nabave Dubašnica d.o.o.

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, 114/22), naručitelj Dubašnica d.o.o., donosi plan nabave i registar ugovora o javnoj nabavi predmeta čija je vrijednost jednaka ili veća od 2.650,00 eura.

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

Registri ugovora:Obavijest iz članka 13. Zakona o javnoj nabavi – sprječavanje sukoba interesa


OBAVIJEST
O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA


Na temelju članka 80. stavak 2. i članka 76. stavka 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) temeljem dane izjave o postojanju sukoba interesa, javni naručitelj Dubašnica d.o.o., u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima

  • DRYMON, obrt za uzgoj, usluge i proizvodnju, Lina Bolmarčića 31, OIB:11906910617
  • OPG, Toni Kraljić , OIB 11906910617, Lina Bolmarčića 31, Malinska
  • Margaret d.o.o., OIB 8313352829, Porat 25, Malinska
  • Port Royal, obrt za ugostiteljstvo, vl. Sanjin Bajor OIB 12825230637, Obala 16, Malinska
  • OPG Pčelarstvo Bogović, OIB 65144777018, Lokvica 5, Malinska

 


Pravilnik o postupku javne nabave

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA