EU PROJEKT: FoRESisT

Adresa: Stipkino 21, 51511 Malinska • tel. 051 859 961  • fax. 051 859 961 •  @ dubasnica@malinska.hr  • web. www.malinska.hr • pon. – pet. 07,00 – 15,00

NOVOSTI I NATJEČAJI I JAVNE NABAVE I ODLUKE I SAVJETOVANJA I SKUPŠTINA I PRISTUP INFORMACIJAMA  I PARKING I GROBLJA I JAVNI TUŠEVI I EU PROJEKTI I POČETNA

 

Očuvanje i vrednovanje šumskih i poljoprivrednih ekosustava na prekograničnom području sufinanciran iz programa Interreg Slovenija – Hrvatska 2021.- 2027.

Projekt FoRESisT ima za cilj na prekograničnom području poboljšati status očuvanosti staništa, podržati biološku raznolikost u ekološkoj mreži Natura 2000i vrednovati usluge ekosustava posebno u odnosu na šume, poljoprivredna i slatkovodna staništa. Provedene će biti opsežne aktivnosti istraživanja i zaštite šumskih i poljoprivrednih ekosustava na području Opatije (na Dobreću), na otoku Krku i na području Krasa.

Na području Opatije bit će provedene opsežne aktivnosti zaštite šume pitomog kestena na Dobreću, kako bi se utvrdila njegova ugroženost s obzirom na opasnosti od stranih invazivnih vrsta ali i pripremile te provele konkretne aktivnosti zaštite šuma pitomog kestena. Na sjeverozapdnom dijelu otoka Krku i na području Krasa u Sloveniji bit će provedene detaljne analize kako bi se utvrdilo trenutno stanje staništa i bioraznolikosti područja šumskih i poljoprivrednih ekosustava .

CILJEVI: Konačni je cilj izrada zajedničke stručne procjena razine ugroženosti istraživanih staništa te definicija i provedba konkretnih mjera za ublažavanje i sprječavanje ugroze staništa.

REZULTATI: Integralno istraživanje pridonijet će valorizaciji prirodno-kulturnih resursa i očuvanju bioraznolikosti šumskih i poljoprivrednih ekosustava.

Partneri: Grad Opatija (vodeći partner), Komunalno društvo Dubašnica iz Malinske, Hrvatski šumarski institut iz Jastrebarskog i slovenski partneri Gozdarski inštitut Slovenije iz Ljubljane, Univerza na Primorskem i slovenska neprofitna organizacija za očuvanje prirode i interpretaciju baštine Nativa, Institut za održivi razvoj iz Ljubljane.

Proračun projekta: 1.474.765,94 eur

EFRR sredstva: 1.179.812,73 eur

Proračun KD Dubašnica: 249.000,00 eur

od čega EFRR sredstva: 199.200,00 eur

vlastita sredstva: 49.800,00 eur

Trajanje projekta: 30 mjeseci (1.3.2024.-31.8.2026.)

Projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Interreg programa Slovenija – Hrvatska.

NOVOSTI I NATJEČAJI I JAVNE NABAVE I ODLUKE I SAVJETOVANJA I SKUPŠTINA I PRISTUP INFORMACIJAMA  I PARKING I GROBLJA I JAVNI TUŠEVI I EU PROJEKTI I POČETNA

 

 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA