JAVNI POZIV za nagrađivanje sportaša za postignuća ostvarena na međunarodnim i državnim natjecanjima u 2023. godini

JAVNI POZIV za nagrađivanje sportaša za postignuća ostvarena na međunarodnim i državnim natjecanjima u 2023. godini

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15123/1798/19144/20) i temeljem članka 7. Odluke o nagrađivanju sportaša za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima (SN PGŽ 37/11 i 21/14), Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska–Dubašnica objavljuje

 

JAVNI POZIV

za nagrađivanje sportaša za postignuća ostvarena na međunarodnim i

državnim natjecanjima u 2023. godini

Općina Malinska-Dubašnica nagrađuje uspješne sportaše do osamnaeste godine života (uključujući sve koji su tijekom 2023. navršili osamnaest godina života) ili koji završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje u 2023. godini za uspjehe kako slijedi:

  • za sudjelovanje na europskom i svjetskom prvenstvu, bez obzira na rezultat, nagrada

u visini 800,00 EUR

  • za osvojeno prvo mjesto na državnom prvenstvu, nagrada u visini 300,00 EUR,
  • za osvojeno drugo mjesto na državnom prvenstvu, nagrada u visini 200,00 EUR,
  • za osvojeno treće mjesto na državnom prvenstvu, nagrada u visini 100,00 EUR.

 

Prijava se podnosi u pisanom obliku te obavezno sadrži:

  • osnovne podatke o klubu (naziv, adresa, OIB),
  • osobne podatke natjecatelja (ime i prezime, datum rođenja, adresa, OIB, broj žiro r)
  • presliku osobnog dokumenta natjecatelja ili potvrdu o prebivalištu,
  • dokaze o ostvarenom uspjehu.

 

Prijave se dostavljaju na adresu:

OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA

Lina Bolmarčića 22, HR‐51511 Malinska

ili

e-mailom na adresu: josipa.car@malinska.hr

 

Krajnji rok za prijavu je 9. srpnja, 2024. godine.

 

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku ili na način opisanim ovim Javnim pozivom, smatrati će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

 

Dodatne informacije možete dobiti u Općini Malinska-Dubašnica.

 

KLASA: 620-04/24-01/1

URBROJ: 2170-26-03-01/2-24-1

 

Malinska, 24. lipnja 2024.

PROČELNIK:

Neven Matuč


DOKUMENTI


JAVNI POZIV za nagrađivanje sportaša za postignuća ostvarena na međunarodnim i državnim natjecanjima u 2023. godini (PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA