Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja  Općine Malinska – Dubašnica u 2024. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2024. godini

Na temelju članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 7/21) i članka 11. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica, Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Općine Malinska – Dubašnica u 2024. godini

 

I.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2024. godini mogu dati građani s prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica i udruge civilnog društva sa sjedištem u Općini Malinska-Dubašnica.

Ukoliko u propisanom roku ne bude dostavljen niti jedan prijedlog, tada prijedlog za javno priznanje Općinskom vijeću može podnijeti Općinski načelnik.

 

II.

Javno priznanje odnosi se na proglašenje počasnog građanina i na dodjelu Posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica u 2024. godini.

 

III.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica.

Pisani prijedlog za dodjelu javnih priznanja obavezno sadrži:

  • podatke o podnositelju prijedloga (ime, prezime, adresa i OIB)
  • obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata
  • životopis kandidata
  • prijedlog javnog priznanja potpisan od strane podnositelja prijedloga.

Prijedlozi koji nisu podnijeti u skladu s navedenim neće se razmatrati.

 

IV.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2024. godini sa pripadajućom dokumentacijom podnose se do 3. srpnja, 2024. godine do 15,00 sati bez obzira na način dostave.

 

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA

Lina Bolmarčića 22, HR‐51511 Malinska

u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica”

ili

e-mailom na adresu: josipa.car@malinska.hr

Obavezna je dostava potpisanog prijedloga od strane podnositelja.

 

 

KLASA: 061-01/24-01/1

URBROJ: 2170-26-03-01/2-1

U Malinskoj, 18. lipnja, 2024.

 

Općinski načelnik:

Robert Anton Kraljić


DOKUMENTI:

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja u 2024

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA