Akcija čišćenja podmorja – Za lipču nan Dubašnicu

Akcija čišćenja podmorja – Za lipču nan Dubašnicu

U subotu, 4. svibnja 2024. godine, održat će se akcija čišćenja podmorja u sklopu projekta “Za lipču nam Dubašnicu”.

Cilj ovog projekta more i priobalje na području općine Malinska-Dubašnica očistiti od nepotrebnog otpada, koji bi umjesto u moru trebao završiti na za to predviđenim reciklažnim dvorištima

 

Raspored:

9,00 sati – okupljanje na nasipu (lukobranu) u Malinskoj i raspored čišćenja po lokacijama,

10,00 sati – start.

 

Kontejner za otpad bit će lociran na nasipu – lukobranu.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA