Ispunite anketu o kulturnim potrebama stanovnika općine Malinska – Dubašnica

Ispunite anketu o kulturnim potrebama stanovnika općine Malinska – Dubašnica

U želji da se uspostavi osnivanje Kulturnog centra koji bi se bavio organizacijom, prostorima i programima koji odgovaraju potrebama lokalnog stanovništva, a istovremeno doprinose aktivnoj zaštiti i očuvanju materijalne i nematerijalne kulturne baštine, molimo one koji još nisu, da do 30. travnja 2024., ispune Upitnik o kulturnim potrebama stanovnika Općine Malinska-Dubašnica kojem možete pristupiti na sljedećem linku: https://forms.gle/wrS35dpAAXUfXy8f7 ili skeniranjem QR koda:

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA