Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica,

 

na radno mjesto

 

  1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

(1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, Odsjek za  opću upravu

  1. REFERENT-KOMUNALNI-PROMETNI-POMORSKI-POLJOPRIVREDNI REDAR (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje i upravljanje imovinom

 

  • VJEŽBENIK radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, Odsjek za opću upravu

 

Dana 27.03.2024. godine u “Narodnim novinama broj 37/24“ objavljen je javni natječaj za  prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, za gore navedena radna mjesta

 

Link:   https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8373060.html

 

 

 

U skladu sa odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u prilogu se objavljuju slijedeće: UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA.

 

Prilog:

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA