Odluka o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina 2024.

Odluka o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina 2024.

Temeljem odredbe članka 16. stavka 1. Odluke o davanju na korištenje javne površine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/23 i 24/23) i članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj  7/21) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donosi

 


ODLUKU

o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina 2024.


 

I.

U javnom natječaju za prikupljanje ponuda za zakup javnih površina odabiru se najpovoljniji ponuditelji kako slijedi:

 

POSTAVA PRIVREMENIH NAPRAVA

I. KOD KRIŽANJA D 102 (ŠEPIĆ) k.o. Bogović
1.1 Prodaja voća i povrća
1)       Merica Šamanić, vlasnica obrta Giovanni, Sveti Ivan 19, Malinska
II. JAZ (k.o. Bogovići)
2.1 Prodaja palačinki, frita, kuhanog kukuruza
1)       Tanja Pribanić, vlasnica obrta Emanuel, Obala 34/1, Malinska
2.2 Izrada privremenih tetovaža
1)       Amina Krstanović, vlasnica obrta Fra-ami, Brezinska 42, Jablanovec, Zaprešić
2.3 Pult za reklamiranje i iznajmljivanje plovila i brodskih izleta
1)       Davorka Žužić, vlasnica obrta Tajana, Lakmartinska 23, Krk
2)       Marijan Lukežić, vlasnik obrta Adriatic Excursions, Težačka 43, Delnice
2.4 Pokretna naprava za prodaju kokica, šećerne vune i balona
1)       Tanja Pribanić, vlasnica obrta Emanuel, Obala 34/1, Malinska
III. KUPALIŠTE RUPA / KROKIŠĆE (k.o. Bogović)
3.1. Ugostiteljstvo, Beach bar
  1)       Sanjin Bajor, vlasnik obrta Port Royal, Obala 16, Malinska
3.2 Usluga masaže na plaži
  1)       ORIENTAL THAI j.d.o.o., direktor Jureeporn Yangtisarn, Ivana Sandelića 14, Sesvete
3.3 Prodaja autohtonih suvenira i suvenira od prirodnih materijala
  1)       Goran Kvočić, vlasnik domaće radinosti, Branka Fučića 12, Malinska
  2)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
3.4 Prodaja prirodnih proizvoda od meda, likera, rakija, maslinovog ulja
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
IV. MALINSKA – CENTAR KOD NOVOG PARKA (3239/2 k.o. Bogović)
4.1 Reklamiranje i iznajmljivanje plovila
  1)       KAMELIJA EXCURSIONS d.o.o., direktor Daniel Biondić, Kralja Tomislava 23, Malinska

2)       Marijan Lukežić, vlasnik obrta Adriatic Excursions, Težačka 43, Dražice

3)       Ivan Morožin, vlasnik obrta Vojga, Vrh 83/a, Krk

4)       MIHAELA d.o.o., direktor Zdravko Zec, Petrlini 7, Malinska

5)       Nikola Škarpa, vlasnik obrta Škarpa, Obala 24, Malinska

6)       Zvonko Stankić, vlasnik obrta SP Nautika, Bajčići 33, Krk

V. PARKIRALIŠTE MARKAT (k.o. Bogović)
5.1 Iznajmljivanje bicikla, quadova, organizacija izleta i sl.
1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
5.2 Pult za promidžbu ugostiteljske ponude
1)    nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
5.3 Pult za promidžbu ugostiteljske ponude
  1)       MARANATHA KRK d.o.o., član uprave Josip Bočkaj, Rasopasno 2/C, Malinska

 

5.4. Prodaja voća i povrća, poljoprivrednih proizvoda
  1)       Vesna Svirač, vlasnica obrta Fruta, Branka Fučića 38, Malinska

2)       Merica Šamanić, vlasnica obrta Giovanni, Sveti Ivan 19, Malinska

3)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja

VI. LOKACIJA KOD PIZZERIE VOLTA (k.o. Bogović)
6.1 Proizvodnja i prodaja prirodnih sladoleda i sokova (frozen jogurt i sl.)
  1)       DOLCE IDEA d.o.o., direktor Mukrem Aliji, Obala 33, Malinska
VII. LOKACIJA KOD RESTORANA PALMA (k.o. Bogović)
7.1 Pult za iznajmljivanje plovila (kod terase restorana Palma)
  1)       Margaret Barbiš Karabaić, vlasnica obrta Karamba, Jaz 1, Malinska

2)       Bobo Žugović, vlasnik obrta Blustar, Samoborska 5, Malinska

7.2 Pokretna naprava za izradu portreta (kod terase restorana Palma)
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
VIII. MALINSKA – TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR (k.o. Bogović)
8.1 Pult za prodaju brodskih karata za brodove s privezištem u luci Malinska
  1)      Ivica Drinjak, vlasnik obrta Prijevoz osoba čamcem, Krčine 1, Njivice
8.2 Pult za iznajmljivanje plovila
  1)       KAMELIJA EXCURSIONS d.o.o., direktor Daniel Biondić, Kralja Tomislava 23, Malinska
8.3 Izrada i prodaja slika
  1)       Elmira Korbar, vlasnica obrta RI-Art Filan, Čehovečki odvojak 9/1, Zagreb
IX. KUPALIŠTE / PARK VRTAČA (k.o. Malinska-Dubašnica)
9.1. Zabavni sadržaji (trampolin i sl.) – do 100 m2 zabavni park
1)      Laura Periša, vlasnica obrta Klara, Na zdenac 10, Kornić
9.2 Usluga masaže na plaži
1)       ORIENTAL THAI j.d.o.o., direktor Jureeporn Yangtisarn, I. Sandelića 14, Sesvete
9.4 Uslužna naprava za pripremu i prodaju hrane
1)       Darko Latinović, vlasnik obrta Zemljani radovi Dare, Lina Bolmarčića 13, Malinska
9.5 Prodaja voća i povrća
  1)      Laura Periša, vlasnica obrta Klara, Na zdenac 10, Kornić
X. RIBARSKO SELO / RAJSKA CESTA (k.o. Bogović)
10.2 Usluge masaže na plaži
  1)      nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
XI. MARŠIĆI (k.o. Miholjice
11.3 Prodaja drvene i metalne galanterije
  1)      SORI j.d.o.o., direktor Ivica Mikuličić, Karinovo 32, Milčetići, Malinska
XII. ROVA – U ZALEĐU LUČICE (k.o. Malinska-Dubašnica)
12.1 Zabavni sadržaji (gumeni grad)
  1)       Laura Periša, vlasnica obrta Klara, Na zdenac 10, Kornić
XIII. ROVA/TRSTIKA – ISPRED Blue Waves Resorta (k.o. Malinska-Dubašnica)
13.1 Prodaja sladoleda
  1)      BYDER PROJEKTIRANJE d.o.o., direktor Khalid Naser Jawad Kamal, Rova 33, Zidarići Malinska
13.2 Najam ležaljki, suncobrana, baldahina/vrtnih sjenica
  1)        BYDER PROJEKTIRANJE d.o.o., direktor: Khalid Naser Jawad Kamal, Rova 33, Zidarići, Malinska
13.4 Usluga masaže na plaži
  1)       ORIENTAL THAI j.d.o.o., direktor Jureeporn Yangtisarn, I. Sandelića 14, Sesvete
XIV. VANTAČIĆI-STUDENAC (k.o. Malinska-Dubašnica)
14.1 Prodaja kruha i pekarskih proizvoda
  1)      nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
XV. VANTAČIĆI-VALICA (k.o. Malinska-Dubašnica)
15.2 Usluga masaže na plaži
  1) ORIENTAL THAI j.d.o.o., direktor Jureeporn Yangtisarn, I. Sandelića 14, Sesvete
XVI. MALINSKA-HOTEL MALIN (k.o. Malinska-Dubašnica)
16.1 Mini golf
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
XVIII. LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE BANKOMATA NA JAVNIM POVRŠINAMA
19.4 Porat-centar
  1)       nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja

 

 

II.

Ugovor o zakupu javne površine zakupnik je dužan zaključiti najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora na Odluku o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina, ukoliko prigovora nije bilo. U slučaju da je uložen prigovor, u roku od 8 dana od dana zaprimanja obavijesti o okončanju postupka po prigovoru, ukoliko se prigovor odbaci ili odbija. U slučaju prihvaćanja prigovora Općinski načelnik će donijeti odluku o ponavljanju natječaja za predmetnu lokaciju ili donijeti samostalnu Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetnu lokaciju.

Ukoliko ponuditelj koji je uspio u natječaju u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora smatrati će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvati će se slijedeći najpovoljniji ponuditelj u natječaju, koji ispunjava uvjete iz natječaja.

Ukoliko u natječaju nije bilo više ponuditelja, odnosno ako u prvom krugu natječaja ostanu lokacije za koje nije sklopljen ugovor o zakupu javne površine, općinski načelnik može Odlukom odrediti raspisivanje drugog kruga natječaja o zakupu javne površine.

 

 

III.

Za sve površine godišnja zakupnina se plaća u dvije godišnje rate na način da se 50% godišnje zakupnine uplati prije zaključenja ugovora a preostalih 50% zakupnine najkasnije do 15. srpnja 2024. godine. U slučaju višegodišnjeg zakupa plaćanje se vrši na način da se u prvoj godini 50% godišnje zakupnine plaća prije zaključenja ugovora a preostalih 50% najkasnije do 15. srpnja, a za svaku iduću godinu korištenja plaćanje se vrši na način da se 50% godišnje zakupnine plaća do 15. svibnja i preostalih 50% do 15. srpnja tekuće godine.

 

IV.

Protiv ove Odluke o odabiru sudionici natječaja imaju pravo podnošenja prigovora u roku od osam dana od dana objave Odluke na web stranicama Općine.

 

KLASA:  363-01/24-01/1

URBROJ: 2170-26-02-24-8

Malinska, 22. ožujak 2024.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Robert Anton Kraljić, v.r.

 

DOKUMENTI:
Odluka načelnika o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina 2024. (PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA